10 gode retningslinjer for autocamper gæster

Når man rejser i autocamper er man ofte gæst i naturen og ofte tæt på private eller offentlige områder. Følg disse 10 retningslinjer og bliv et godt forbillede for hele autocamper kulturen.
Læsetid: < 1 minut

De 10 Retningslinjer

1. Vær fornuftig og respektfuld overfor både natur, dyr, lokale og andre gæster

2. Følg oplysnings-, parkerings-, forbuds- og serviceskiltning

3. Parker ikke på privat grund eller vej eller hvor du holder til gene for andre

4. Det er ikke tilladt at campere i den danske natur og på parkeringspladser

5. Tøm kun tanke i dertil indrettede faciliteter, aldrig i toiletter eller i naturen.

6. Affald skal i skraldespanden, der må ikke stilles poser på jorden ved siden af.

7. Gå / cykel kun på de afmærkede ruter, så vi sammen passer på natur og dyr

8. Hunde skal være i snor, og du skal samle op efter din hund.

9. Pas på naturen og efterlad kun dine fodspor, så dine børnebørn også kan opleve den.

10. Undgå at skabe larm og støj der kan genere andre gæster og lokale

Find mere
læsestof her

da_DKDansk

Søg her..

Udvalgte aktiviteter

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.