På Rømø og langs Vadehavet

Tidevandet og Vadehavet

Hvad er tidevandet?

Tidevand er vandets forskel mellem højvande (flod) og lavvande (ebbe).

Tiderne opstår gennem samspillet mellem Jorden, Månen og Solen. Jordens rotation om sin akse sørger via centrifugalkraften for vandets bevægelse, samtidig med at tyngdekraften/tiltrækningen fra Månen og Solen trækker på vandet.  Modspilleren er Jordens tyngdekraft, som holder vandet på Jorden.

Flod opstår derfor på den side, som vender mod Månen, hvorimod der på modsatte side af Jorden er ebbe. Derfor er der hver dag 2 gange flod og 2 gange ebbe.

Især i Vadehavet er tidevandet meget synligt, ved lavvande fritlægges havbunden og giver udsyn til et enestående landskab med muslinger og smådyr.

I området omkring Rømø er højdeforskellen mellem ebbe og flod ca. 2 m.

Forholdet mellem Jorden og Månen ændrer sig en lille smule hver dag, og derfor ændrer tidspunkterne for tidevandet sig også fra dag til dag, tiden fra ebbe til flod og omvendt er 6 timer og 12 min.

Tidevandstabeller 2024

Tidevandstabeller

Vælg hvilket område du ønsker at se en tidevandstabel for.

På tabellen finder man den pågældende dag, hvor man ønsker at se vandstanden for. Ud for dagen er der 4 tidspunkter, hvor der efterfølgende er et tal med 2 decimaler. De sidste tal er vandstanden.

Derfor når tallet er størst, så er vandstanden høj (flod), og omvendt når tallet er lille, er der lavvande (ebbe).
Vær dog opmærksom på, at denne tabel ikke tager højde for voldsomt vejr og vind, hvilket påvirker vandstanden.

Tidspunkter er angivet i dansk normaltid (UTC+1).

DCIM100MEDIADJI_0265.JPG
_F2A0823
DJI_0237
vlcsnap-2022-03-17-14h39m00s190

Rømø, et produkt af tidevandet.

Effekten af tidevandet på Rømø

Effekten af tidevandet på Rømø

For omkring 10.000 år siden var vandstanden ca. 40 m. lavere end i dag, og Danmark var dengang landfast med England. En kombination af tsunamier, stormfloder, sedimenttransport og et stigende havniveau førte igennem de følgende mange år til oversvømmelse af landskabet. Kun de højeste liggende områder stak op af Vesterhavet – deriblandt Rømø. Den konstante tilførsel af sedimenter og sand der kommer ind med tidevandet, var og er stadig grunden til øens vækst.

Resultatet af udviklingen er landskabet og Vadehavet, som vi ser det i dag. Samtidig betyder det, at man finder nogle vidt forskellige landskabsmiljøer på øen og i området. Man finder både græsenge, heder på sandbund og områder som bliver overskyllet af tidevandet to gange dagligt. Vandet tager, når det kommer ind, mange smådele med sig. Disse aflejrer sig, og danner en næringsstofrig bund for mange forskellige dyr og planter, som hver især har tilpasset sig de særlige levevilkår.

Vadehavets område producerer enorme mængder af føde til de millioner af fugle, som trækker fra syd til nord og modsat, som derfor opholder sig i kortere og længere perioder i området.  

Vi, og vores gæster, nyder godt af de store fine sandstrande på øens vestlige side. Her kan man virkelig opleve, hvor langt vandet trækker sig tilbage, og igen hvor langt når stranden bliver overskyllet.

Det kan komme som en stor overraskelse for strandens gæster, hvor hurtigt vandet kommer strømmende tilbage. Hvilket er grunden til, at biler og mennesker som opholder sig tæt ved vandkanten, ofte bliver omkranset af vandet. Derfor anbefaler vi at holde god afstand til vandet, samt at holde sig orienteret om vandet er faldende eller stigende.

5 fakta om tidevandet.

Tidevand og østersplukning

Tidevandet giver en helt særlig mulighed, når vi taler om gastronomiske oplevelser.

Når vandet har trukket sig ved lavvande, fremmaner sig millioner af østers blot et lille stykke fra kysten. Her kan man vandre ud for at håndplukke Vadehavets helt egen unikke råvare, nemlig Vadehavsøsters.

Sådan oplever du bedst ebbe og flod

Ebbe og flod er det danske synonym for lavvande og højvande i Vadehavet.

Et fin sted for at observere ebbe og flod, er dæmningen. Læg mærke til stolperne (faskinerne) . Nogle gange forsvinder de næsten helt i vandet, andre gange kan man se hele konstruktionen. Eller går helt til vandkanten ved stranden, når der er lavvande og mærk, hvor hurtig vandet kommer tilbage igen.

Vadehavet omkring Rømø dæmning - @Bjarke Petersen
da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.