8 km langs Vadehavet.

Astrupstien

Den ca. 8 km Astrupsti (frem og tilbage) fører dig nord for dæmningen langs med diget i retning mod nord. Forskellige informationstavler forklarer egnet. Området bærer præg af udvinding af klæg, som blev brugt til bygning af digerne og Rømø dæmningen. På denne måde opstod to søer, den nye Astrup Engsø og efter godt 3 km Kildebjergsøen. Når du nærmer dig Astrup banke, har du frit udsyn over havet til Rømø, Rømø dæmningen og forlandet, som beskytter fastlandet mod havets vand. Landskabet med søer og græsningsområder, buske og krat huser forskellige dyr som ræve og dåddyre og sørger for gode betingelser for mange forskellige fugle, trækfugle og standfugle. Ved stien findes der to fugleskjule og bord og bænksæt.

Stien kan forlængers mod nord til Brøns sluse og enten gå du tilbage til Astrupstien eller du fortsætter langs med diget, drejer til Brøns og Brøns kirke og tilbage via Holmvej og Kildebjergsvej tilbage til bilen. (ca. 18km)

Adresse:

Informationer

Dette sted indikeret som:
Fuld tilgængeligt

Beskrivelse fra stedet:
Stien kan benyttes af kørestolsbrugere.

Guide til de forskellige tilgængelighedsniveauer:

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Vores oplysninger om tilgængelighed er vejledende, ved specifikke behov opfordrer vi til at man kontakter stedet direkte.

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.