Visby Kirke

Visby Kirke

Lukket

  • Mandag

  • tirsdag

  • onsdag

  • torsdag

  • Fredag

  • lørdag

  • Søndag

  • Tidszone: Europe/Copenhagen

    14. april 2024 06:48 lokal tid

Kirken nuværende skikkelse i renæssancestil skyldes en stor ombygning i 1590. Der er intet separat kor og apsis, hele kirken fremtræder som et stort langhus. Dele af kirkens mure og sokler i granitsten går dog helt tilbage til romansk tid, o.1200. Kirken blev første ombygget i gotisk tid, o.1400. Da blev skibet blev forlænget mod vest, og senere blev kor og apsis nedrevet og skibet også forlænget mod øst.

Kirken gennemgik sin anden store ombygning o.1590. Bygherren var adelsmanden Peder Rantzau på Trøjborg Slot. Denne gang blev især kirkens ydermure ombygget markant i renæssancestil. Alle murene blev skalmurede og der kom svungne gavle. Ombygningen var så markant, at senere tider glemte de tidligere og faktisk mere indgribende ombygninger i 1400-tallet.

Kirkens første tårn blev opført i sengotisk tid, o.1500. I 1590 ombyggede Peder Rantzau også tårnet i renæssancestil. Det fik markante gavle i samme stil som på Trøjborg Slot, og tårnet fik et nyt og meget højt spir. Oprindeligt var spiret dækket af bliktag, men på grund af utætheder fik spiret et nyt tag i træspån o.1610. Hele tårnets øverste del senere nedrevet og helt bygget om i 1857, men den oprindelige renæssancestil blev bibeholdt. I tårnet hænger to klokker. Den ene klokke er støbt af Michael Dibler i 1590. Den anden klokke kom fra Haderslev domkirke og er støbt af klokkestøberen Armowitz i 1736.

Adresse:

Faciliteter

Kategori

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.