Daler Kirke

Daler Kirke

Lukket

  • Mandag

  • tirsdag

  • onsdag

  • torsdag

  • Fredag

  • lørdag

  • Søndag

  • Tidszone: Europe/Copenhagen

    14. april 2024 01:53 lokal tid

Kirken er indviet til Skt. Mauritius og nævnes allerede i 1227 i et latinsk dokument fra Ribebispen Thurø. I 1660’erne kom kirken ind under grevskabet Schackenborg indtil den blev ‘sin egen herre’ i 1930. Kirken er meget stor i forhold til Daler Sogns størrelse. Daler sogn omfatter landsbyerne Daler, Gærup og Østerby.

Kirken bestod oprindeligt af et romansk kor og skib, bygget af granitkvadre. Murværket mod nord og syd er kraftigt renoveret i 1776. Kirken havde fra begyndelsen to indgangsdøre. Mod syd indgang til mandesiden og mod nord indgang til kvindesiden. I kirkeskibet ses tydeligt, hvor syddøren har været. I murværket i nordsiden over for manden døren anes, hvor kvindedøren har været.

Sidst i 1200-tallet blev koret udvidet mod øst. Østgavlen fremstår udvendig i nogenlunde original stand. Der ses bl.a. et tilmuret rundbuevindue. Gavlen var udvendigt kalket indtil restaureringen i 1980’erne, hvor murværket blev frilagt.

I sengotisk tid (1400 – 1550) blev kirken forsynet med våbenhus mod nord og tårn mod vest. Antagelig blev koret samtidig forsynet med hvælv.  Det firkantede tårn med spidsgavle er forsynet med et ottekantet spir belagt med egespån.

Adresse:

Informationer

Faciliteter

Kategori

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.