Sekretesspolicy för Visit Rømø & Tønder.

Personuppgiftsansvarig:

 • Namn: Rømø Tønder Turistförening
 • Adress: Juvrevej 6, 6792 Rømø
 • CVR-nr: 13947112
 • Kontakt: mail@romo-tonder.dk

Ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

Besök hemsida

När du besöker vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera, vilket du kan läsa mer om i vår cookiepolicy.

Kommunikation med potentiella kunder

När du har frågor om vår sida, eller vill höra mer om våra tjänster, kan du kontakta oss via:

 • Kontaktformulär
 • E-post
 • Telefon

Genom detta kommer vi att behandla dina personuppgifter så att vi kan föra en dialog med dig, t ex svara på frågor om våra tjänster. Vi behandlar endast den information som du ger oss i samband med vår kommunikation.

Vi kommer vanligtvis att behandla följande allmänna information: namn, e-post, telefonnummer.

Vår behörighet att behandla dessa personuppgifter är dataskyddsförordningens artikel 6, st 1 liter f.

Vi raderar vår kommunikation med dig när det är klart om du vill ha våra tjänster eller inte.

Skulle det i ett speciellt fall uppstå behov av att lagra dina personuppgifter under en längre tid kan så vara fallet.

Kunder

Vi behöver kommunicera med våra kunder för att säkerställa att tjänsten levereras korrekt. Genom detta kan vi behandla uppgifter om namn, adress, tjänster, särskilda avtal, betalningsuppgifter och liknande. 

Befogenhet att behandla dessa personuppgifter är dataskyddsförordningen, artikel 6, mom 1 liter b.

När tjänsten har levererats och eventuella kvarstående problem har slutförts kommer vi omedelbart att radera personuppgifterna.

Nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev som du kan anmäla dig till frivilligt – och du kan alltid avregistrera dig från detta igen. 

Syftet med nyhetsbrevet är att skicka registrerade e-postmeddelanden ny information från företaget, som kan handla om nytt innehåll på hemsidan, reklam för våra tjänster.

Vi skickar endast e-post till dig om du har gett ditt aktiva samtycke till detta. Det kräver till en början att du anger din e-postadress, som vi i efterhand skickar ett mejl till, så att du kan bekräfta registreringen. På så sätt säkerställer vi att du faktiskt har anmält dig till nyhetsbrevet själv, d.v.s. aktivt samtycke. 

Vår behörighet att behandla dina personuppgifter (d.v.s. e-postadressen) i samband med nyhetsbrevet kommer att vara dataskyddsförordningen, artikel 6, stycket. 1 bokstav a.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge du fortfarande är registrerad för nyhetsbrevet. Genom att avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet slutar vi också skicka detta till dig. Om vi inte har skickat ett nyhetsbrev till dig på 1 år kommer ditt samtycke att upphöra att gälla till följd av vår passivitet.

Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet sparar vi ditt nu tidigare samtycke i 2 år efter att det senast användes på grund av preskription, jfr Konsumentombudsmannens riktlinjer för skräppost, avsnitt 11.3. 

Bokföring

Vi ska spara alla bokföringshandlingar jfr bokföringslagen. Det innebär att vi lagrar fakturor och liknande bilagor för redovisningsändamål. Detta kan innefatta allmänna personuppgifter såsom namn, adress, tjänstebeskrivning.

Vår behörighet att behandla personuppgifter för bokföring är artikel 6, 1 mom. bokstav i dataskyddsförordningen.

Vi lagrar denna information i minst 5 år efter det att innevarande räkenskapsår har avslutats. 

Jobbansökningar

Vi tar gärna emot jobbansökningar för att bedöma om de matchar ett anställningsbehov i vårt företag. 

Om du skickar in din jobbansökan till oss är vår behörighet att behandla dina personuppgifter dataskyddsförordningen, artikel 6, paragraf 1 liter f. 

Om du har skickat en oönskad ansökan bedömer vi omedelbart om din ansökan är relevant och raderar sedan dina uppgifter igen om det inte finns någon matchning. 

Om du har skickat in en ansökan om ett utannonserat jobb kommer vi att disponera din ansökan i det fall du inte blir anställd och direkt efter att rätt kandidat har hittats för tjänsten.

Om du ingår i en rekryteringsprocess och/eller anställs för tjänsten kommer vi att ge dig separat information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med detta. 

Betalning till skådespelare

För att göra betalningar till medlemmar som säljer produkter via vår butik och andra försäljningskanaler. 

Information vi behandlar är kontoinformation, namn, adress, e-post, telefon

Natur. 6 stycken. 1, b – av skäl att fullgöra avtalet

Samling av kvot

För att kunna utfärda en faktura i förhållande till kontingent hos turistföreningen Rømø & Tønder behandlar vi allmänt kontaktuppgifter till företag som är medlemmar i turistföreningen Rømø & Tønder.

Vi gör detta med Art. 6 stycken. 1, b – av skäl att fullgöra avtalet

Bearbetning av aktörsdata

Vi samlar in och bearbetar allmän information för att kommunicera information om våra medlemmar till turister och för att upprätthålla kommunikation med medlemmar om specifika uppgifter. Detta görs i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6, mom 1, bokstav b och f, utifrån nödvändigheten att fullgöra ett avtal med medlemmarna och att driva våra berättigade intressen av att främja samarbete och engagemang mellan turister och medlemmar.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

Allmän information: Namn, e-post, telefonnummer, adress, tjänster, specialavtal, betalningsinformation.

Mottagare eller kategorier av mottagare

Vi vidarebefordrar eller anförtror dina personuppgifter till följande mottagare:

Våra databehandlare inkluderar följande:

 • Azehosting: Vi använder Azehosting som vår värdleverantör som är värd för vår webbplats. Dina personuppgifter, inklusive allmän information som namn och kontaktinformation, kan lagras på servrar som hanteras av Azehosting. Denna bearbetning är nödvändig för att upprätthålla och säkerställa tillgängligheten på vår webbplats. 
 • Mailerlite: Vi använder MailerLite för att hantera vår e-postkommunikation och nyhetsbrev. Dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress, behandlas genom MailerLite för att kunna skicka relevant innehåll och erbjudanden direkt till din inkorg.
 • PayPal och Stripe: För att behandla betalningar använder vi PayPal och Stripe, som är betaltjänstleverantörer. När du gör en betalning på vår webbplats kommer din betalningsinformation, inklusive namn, kreditkortsinformation och transaktionsdata, att behandlas av PayPal eller Stripe för att slutföra transaktionen.
 • Hållbar: Vi använder Holdbar som leverantör av vårt bokningssystem. När du använder våra bokningstjänster kommer Holdbar att behandla dina personuppgifter, inklusive namn, kontaktinformation och bokningsdetaljer, för att hantera dina bokningar och förbättra din användarupplevelse.
 • Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att samla in och analysera data om hur besökare använder vår webbplats. Detta inkluderar information som besökstider, visade sidor och den väg användarna tar genom vår webbplats, i syfte att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse. Data som samlas in här är inte personligt identifierbar, utan är en samlad sammanfattning av många anonyma uppgifter.
 • Syn: Vi använder Outlook för e-postkommunikation och kalenderhantering. Dina personuppgifter, såsom namn, e-postadress och korrespondens, behandlas i Outlook för att underlätta kommunikation och samordna möten. Denna behandling är nödvändig för våra legitima intressen av effektiv kommunikation och administration

Varifrån kommer dina personuppgifter

Dina personuppgifter som besökare eller kund samlas in med ditt tillstånd genom våra formulär, betalningar, prenumerationer på nyhetsbrev eller liknande metoder.

Medlemsinformation inhämtas genom databaser, allmänt tillgängliga källor eller direktkontakt med medlemmarna själva.

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter i 1 år som utgångspunkt. Det kan dock finnas specifika situationer där vi lagrar dina uppgifter under en längre tid med goda skäl.

Vi lagrar aktörs-/medlemsuppgifter i 1 år efter uppsägning.

I allmänhet lagrar vi personuppgifter om försäljning och bokningar i 2 år.

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna som visas ovan.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare meddelade samtycke och fram till tidpunkten för återkallelsen. Om du återkallar ditt samtycke träder det därför i kraft först från denna tidpunkt.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Rätt att se information (rätt till tillgång)

Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare information.

Rätt till rättelse (rättelse)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår normala generella radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi i fortsättningen endast behandla informationen - förutom lagring - med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen .

Rätt att invända

I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller laglig behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter som du hittar på www.datatilsynet.dk.

Klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten 

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.

sv_SESvenska

Guide

Handikapptillgänglighet

Full tillgångelite

Nivåfri tillträde, hiss mm, som gör det möjligt för rullstolar att ta sig fram.

Delvis tillgänglig

Det finns rum/ytor där rullstolsburna inte kan komma in men det går ändå att få en bra upplevelse.

Finns med medhjälpare eller någon gångfunktion.

Det finns ett eller annat steg som gör att du behöver hjälp för att delta/gå in.

Inte tillgänglig.

Det finns ingen hiss, ramper eller annat som hindrar rullstolar från att komma in.

Tillgänglighetsbedömningen baseras på en normalstor rullstol. Använder du en extra bred elrullstol eller elektrisk crosser, vänligen kontakta den önskade besöksplatsen själv. Likaså kan det finnas omständigheter som gör att tillgängligheten under en period inte är den som beskrivits av oss. En bra idé är att alltid söka information på webbplatsen för den plats att besöka.