Upplev Tøndermarsken enorma konstgjorda mönster

Tøndermarsh

Danmarks största sammanhängande ängsområde.

Ursprungligen var kärret ett marint förland, som bildades av tidvattnets avlagringar, men genom intrång och dränering har stora delar av den bördiga naturen idag förvandlats till ett kulturlandskap.

Tøndermarsken är geografiskt ett stort ängsområde på ca. 2 500 ha. Mest av allt påminner det om ett ängsområde där lantbruksdjur som kor och får dagligen betar. Men tittar man lite närmare på området kommer man också att kunna se ett enormt system av bäckar, sjöar och våtmarker som alla slutar i Vidåen som sedan mynnar ut i Vadehavet vid Højer.

Vad är Tøndermarsken?

Avvattningen av området förvandlade det hårda, otillgängliga och improduktiva landskapet till ett kulturlandskap efter mänskliga behov. Utvecklingen kan ses i den närmast geometriska indelningen av området, med diken och bäckar samt rester av det ursprungliga träsk- och myrlandskapet i Kogsbøl/Skastmose. Idag kommer de att bevaras och åternatureras, dels som historiskt naturarv och dels som en del av CO2-begränsningen, eftersom myrar samlar upp CO2 och ett haveri orsakar ytterligare CO2-utsläpp.

En kamp mot vattnet

Ända sedan 1100-talet har de första bosättningarna i Marsken varit i en oändlig kamp mot vattnet, som gång på gång har översvämmat områden där det varit torrt. Från Vadehavskusten hela vägen till Tønder stad.

Innan vallarna, slussarna och pumpstationerna byggdes låg Tøndermarsh huvudsakligen under vatten i sumpiga områden och här kunde man inte bo, odla grödor eller beta djur här.

År 1556 byggdes den första vallen som skydd mot översvämningar, detta projekt var det första av flera som på allvar startade förändringen av Tøndermarsken.

1929 stod Lægan Pumpstation färdig. Pumpstationen är en av fyra stationer som dagligen avvattnar ett område på 8 000 ha. Tillsammans kan de fyra pumpstationerna flytta upp till 16 000 liter vatten per sekund.

Även om Vadehavet inte längre översvämmer marken bakom vallarna, kan samhället runt Tønder inte klara sig utan Lægan Pumpstation, eftersom låglänta åkrar, hus och städer snabbt kommer att översvämmas av regnvatten, eftersom vattnet inte naturligt rinner ut i havet i vissa områden.

Evakuering 1976

1976 kollapsade havsvallen vid Højer. Detta innebar att många människor var tvungna att evakueras från staden Højer och de många omgivande samhällena. Genombrotten i vallarna var de värsta som setts i de nya vallarnas liv och därför anlade man bl.a. den avancerade vallen i Højer 1981, som än i dag fortfarande står som den första försvarslinjen mot de oförsonliga stormflodarna.

Även om det huvudsakliga syftet med dräneringen var att ge plats och trygghet för invånarna i Marsken, fick det också vissa positiva konsekvenser för djurlivet i Marsken, till exempel fler häckningsplatser och mer mat till fåglarna.

Naturen i träsket

Margrethe Kog

När den utökade vallen byggdes skapades Margrethe Kog – 800ha, Danmarks största fågelområde med en 250ha saltvattensjö bakom vallen.

Mästerkocken

Beläget nära Vidåen på den dansk-tyska gränsen hittar du en myrmyr med stor vassskog, där du ofta kan uppleva Svartsol.

Hasbergs sjö

Sjön Hasberg ligger på gränsen mellan Tyskland och Danmark, denna sjö är även känd för Black Sun och många häckande fågelarter.

Andra viktiga sjöar och våtmarker inkluderar: Nørresø, Gammel Frederikskog, Siltoft, Rudbøl Sø och Bremsbøl Sø. Läs mycket mer om dessa platser på: https://toendermarsken.dk/natur/fugle/

Fåglar i Tøndermarsh

Eftersom Tøndermarsh dränerades och de många nya områdena med sjöar, bölder och våtmarker etablerades, har tillväxten av flyttfåglar och rastfåglar ökat avsevärt.

Olika gäss som t.ex torngås, kortnäbbgås, grågås och vitgås flyger till träsket i tusental för att häcka, äta och vara säker från rovdjur.

Rovfåglar som kan ses i träsket är pilgrimsfalk, pilgrimsfalk, gam, blåhök och havsörn.

Svart sol

Ett av de mest kända fågelfenomenen i Norden är Svart Sol och i Tøndermarsken har du de bästa förutsättningarna att uppleva Svart Sol i stor skala. Upp till 1,5 miljoner starar kan samlas på samma plats på hösten, där de slår sig ner i vassskogen runt några våtmarker som ligger i det uppdämda landet, som kallas kog.

Det har ofta varit stor aktivitet runt Magisterkogen och Hasberg Sø som ligger precis på gränsen mellan Tyskland och Danmark, det är ofta här man ser de väldigt stora flockarna. Generellt sett kan du ha turen att uppleva Black Sol på många andra ställen, bara i mindre utsträckning.

Vi rekommenderar att du åker på en guidad Black Sol-tur, där du nästan garanterat ser fåglarna.

En guidad tur kostar ofta mellan 200/250 DKK, men här får du även upp till en 3 timmars guidad tur med buss, där guiden berättar om fåglar, området och om Marsken i allmänhet.

Läs mer om Black Sol här

Upplevelser eller andra platser relaterade till.

Adress:

Information

Denna plats anges som:
Delvis tillgänglig

Beskrivning från platsen:
Tøndermarsh är enorm och sträcker sig över ett stort område. Som funktionshindrad kan du enkelt uppleva utvalda platser eller se mycket av Marsken från en väg. Vissa av vandringslederna är dock otillgängliga för rullstolsburna.

Guide till de olika tillgänglighetsnivåerna:

Nivåfri tillträde, hiss mm, som gör det möjligt för rullstolar att ta sig fram.

Det finns rum/ytor där rullstolsburna inte kan komma in men det går ändå att få en bra upplevelse.

Det finns ett eller annat steg som gör att du behöver hjälp för att delta/gå in.

Det finns ingen hiss, ramper eller annat som hindrar rullstolar från att komma in.

Vår information om tillgänglighet är vägledande, för specifika behov uppmanar vi dig att kontakta platsen direkt.

sv_SESvenska

Guide

Handikapptillgänglighet

Full tillgångelite

Nivåfri tillträde, hiss mm, som gör det möjligt för rullstolar att ta sig fram.

Delvis tillgänglig

Det finns rum/ytor där rullstolsburna inte kan komma in men det går ändå att få en bra upplevelse.

Finns med medhjälpare eller någon gångfunktion.

Det finns ett eller annat steg som gör att du behöver hjälp för att delta/gå in.

Inte tillgänglig.

Det finns ingen hiss, ramper eller annat som hindrar rullstolar från att komma in.

Tillgänglighetsbedömningen baseras på en normalstor rullstol. Använder du en extra bred elrullstol eller elektrisk crosser, vänligen kontakta den önskade besöksplatsen själv. Likaså kan det finnas omständigheter som gör att tillgängligheten under en period inte är den som beskrivits av oss. En bra idé är att alltid söka information på webbplatsen för den plats att besöka.