Dette er et oplæg skrevet af Visit Rømø & Tønder.

Sort Sol i Marsken

Store sværme af stære trækker over Marsken især i foråret og i efteråret. Fuglene samler sig om aftenen, inden de går til ro og danner mørke skyer på himlen. Derfor “Sort Sol”.

Indholdsfortegnelse

Læsetid: 3 minutter

Hvad er Sort Sol?

Hvert efterår og forår sker der et af naturens vidundere lige midt i Tøndermarsken og i Vadehavsområdet. Op til 1.5 millioner stære samles på det præcis samme sted, for at overnatte i det høje græs.

Men lige inden der bliver slukket for lyset og natten lægger sig, kan de mange stære være uheldige at møde de sultne rovfugle, og det er netop denne kombination der resultere i det, som vi er kommet for at opleve, nemlig dansen mellem liv og død, når stærene danner flotte formationer for at undgå rovfuglenes kløer.

Denne makabre dans kaldes også Sort Sol, når flere tusinde til millioner af fugle flyver i formation.

Grunden til at de flyver sammen i store flokke, er at det gør det meget svært for rovfuglen at fange den enkelte fugl.

Book din Sort Sol tur her…

Psst…. Vidste du?
Når stæren flyver i store formationer for at undgå rovfuglene, så kan en stær registrerer bevægelser fra 6-8 af de fugle der flyver ved siden af. Det faktisk på denne måde at fuglene kan flyve så præcist uden at ramme hinanden under det kaotiske luftshow.

Sort Sol kan opleves særligt ved Vadehavskysten og i Marsken ved Tønder. Her har fuglene gennem mange år gjort stop for at “proviantere”,  inden de drager sydpå i efteråret og nordpå igen til foråret.

Nogle af de bedste steder at opleve Sort Sol er området omkring grænsen til Tyskland.

Sort Sol sæsonen starter i september og slutter omkring oktober/november.

I foråret kan man igen opleve Sort Sol fra marts til april.

Sort Sol opstår når fuglene tager på træk, dvs. at de enten tager sydpå i vinterhalvåret for at finde føde, og igen i foråret når de atter drager nordpå.

Den bedste måde at opleve Sort Sol på er at tage på en guidet tur.
Der findes Sort Sol busture hvor man tager på en fælles tur med en guide, som både fortæller om fuglene men også andet spændende.

Fordelen ved at tage på en guidet tur er at man næsten kan være 100% sikker på at opleve Sort Sol, da guiderne altid har en idé om hvor fuglene har valgt at sætte sig den pågældende aften.

Book en tur her:
https://www.romo-tondershop.dk/vare-kategori/oplevelser-og-ture/?jsf=epro-posts&tax=product_cat:112

Sort Sol i Marsken
Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Oplev det i Tøndermarsken

Tøndermarsken er et af de steder i Danmark, hvor vi oplever størst aktivitet af Sort Sol, her kan fuglene nemlig nemt finde overnatning og føde, i den periode de er på besøg.

Tøndermarsken er et stort vådområde, hvor der findes masser af tagrør, som er en en høj sivplante hvor fuglene kan sidde i sikkerhed for rovfugle.

Overnatningområderne bliver konstant flyttet

Fuglene finder konstant nye steder at overnatte, dette skyldes delvist rovfugle og at de de tagrør de sidder på knækker og bliver lagt helt ned, når der er for mange fugle der har brugt dem igen og igen.

Sort sol Billederne må bruges i forbindles med omtale af Tøndermarsken og/eller Tøndermarsk Initiativet. Credit: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Har du lyst til at opleve Sort Sol?

Fænomenet er noget man bør opleve, også selvom du ikke har den store interesse for fugle.
Man bliver hurtig overvældet af hvor enormt det er, og hvor voldsom lyden kan være, når man står mindre end 50 meter fra en flok på 1 million stære.

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.