SOS

Alarm

Tryk eller drej telefonnummer 112 (opkald fra telefonboks er gratis) og kald politi, ambulance eller brandvæsen.

Hvis du skal anmelde en forbrydelse, hvor der ikke er behov for akutudrykning, skal der ringes 114.

Læs mere om Politiets kontaktoplysninger

Apoteker

I Danmark sker salg af de fleste lægemidler på apotekerne, men visse håndkøbslægemidler kan dog også købes på godkendte salgssteder i detailhandelen.  Apotekerne i Danmark har normalt åbent fra 9:30 – 17:30 mandag til torsdag, fredag lidt længere og lørdag fra 10:00 til 13:00. Derudover holder en stribe udvalgte apoteker landet over åbent døgnet rundt.

Se apoteker, der holder døgnåbent.

Dyr i nød

I Danmark hjælper dyreværnsorganisationen Dyrenes Beskyttelse alle dyr i nød.

Hvis du finder et dyr i naturen eller på anden vis ser dyr, som har brug for hjælp, kan du ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812. Vagtcentralen kan kontaktes hele døgnet og alle ugens dage.

Dyrenes Beskyttelse har 12 dyreinternater og 13 vildtplejestationer fordelt over hele landet. Du kan ikke bare aflevere dyr på internater eller vildtplejestationer, da det kræver at du ringer 1812 først. Vagtcentralen vurderer, hvad der skal ske og hvilke tiltag, der skal iværksættes for at hjælpe dyret.

Læs mere om Dyrenes Vagtcentral

Download 1812-appen fra Dyrenes Beskyttelse

Hittegods

Mister du bagage eller andet under opholdet i Danmark, kan du henvende dig til det lokale hittegodskontor.

Her kan du finde frem til de enkelte hittegodskontorer.

Har du mistet bagage eller andet under din transport til eller i Danmark, skal du henvende dig til den transportør, du har anvendt.

For ting, du har mistet i toget, kan du læser mere her.
For ting, du har mistet i Københavns Lufthavn, kan du læse mere her.

Hospitaler og skadestuer

Du har ret til gratis akut behandling på hospital eller skadestue i tilfælde af pludselig sygdom, ulykkestilfælde eller pludselig forværring af kronisk lidelse under din ferie i Danmark.

Retten til behandling ophører, når du kan tåle at blive transporteret til dit hjemland, og eventuel hjemtransport sker for egen regning.

Det er i alle tilfælde en forudsætning for at få gratis behandling, at patienten ikke er kommet til Danmark for at blive behandlet.

Lægehjælp

Du kan få lægehjælp overalt i landet ved henvendelse til nærmeste praktiserende læge, der har overenskomst med sygesikringen, i dennes konsultationstid. Får du akut behov for lægehjælp uden for åbningstiden, kan du kontakte lægevagten.

Hvis du er dækket af den offentlige sygesikring i et andet EØS-land (dvs. EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz, har du ret til de sundhedsydelser, som bliver nødvendige under opholdet i Danmark.

Tandlæge

Får du brug for akut tandlægebehandling, kan en hvilken som helst tandlæge, der har overenskomst med sygesikringen, kontaktes. Det lokale turistbureau kan også hjælpe med at finde en lokal tandlæge akut.

Udenfor normal konsultationstid kan du kontakte Tandlægevagten. Du kan finde nærmeste tandlæge/tandlægevagt på Tandlægeforeningens hjemmeside.