Sankt Clemens Kirke (Rømø)

Rømø Kirke er oprindelig bygget i 1200 tallet, men blev stærkt udvidet i 1600-1700 tallet, da velstanden på øen voksede.

Kirken er naturligt nok indviet til sømændenes skytshelgen Sct. Clemens, og den rummer flere smukke kirkeskibe (modelskibe) skænket af kommandører, redere og sømænd.

I det forrige århundrede solgtes retten til at sætte sit navn på bestemte, hævdvundne pladser i kirkebænkene. Den årlige afgift herfra brugtes til vedligeholdelse af kirken. Derfor ses stadig på flere af kirkestolene navnene på nogle af øens tidligere kirkegængere (bl.a. afdøde skibsreder A.P. Møllers bedsteforældre).

Åbningstider

Kirken er åben hver dag kl. 8.00–16.00
Der er automatisk åbning/lukning.

Toiletter er åbne kl. 8.00–21.00

Kontakt

+45 7475 5294

Havnebyvej 152
6792 Rømø

[email protected]

www.sctclemensromo.dk

Oplevelser i nærheden