Tøndermarsken

Et paradis for fugle og fugleinteresserede, området er et af de bedste til at spotte fugle i Danmark og rangere højt internationalt blandt ornitologer, da der er chance for at se meget store flokke af gæs, vadefugle og ænder. Desuden er der truede og sjældne arter som yngler i Tøndermarsken ligeså.

Oplevelser i nærheden