Omkring sort sol i Rømø-Tønder

Sort sol er et af de mest forunderlige naturfænomener. Hver eneste år gør det et fantastisk indtryk på de mange mennesker som tager til Tøndermarsken for at se Sort Sol. For hver gang man oplever Sort Sol vil det være en ny oplevelse, for stærenes dans er en række af uforudsigelige bevægelser. Mønstrene som de små hundredtusindvis af stære danner kan fylde hele horisonten. Som tilskuer på første parket han man beskue stærene og al den energi de ligger i Sort Sol fænomenet.

Det er dog ikke bare et show for interesseret tilskuer da det er helt naturligt og nødvendigt. Fænomenet Sort sol opstår nemlig, når stæreflokke samler sig for at gå til ro for natten i marskens. Sort Sol bevægelserne er nemlig et forsvar mod rovfugle.

Stærene kommer fra alle landene omkring Østersøen og Norge. Lige før stærene går ned i rørskovene for natten, tegner de store flokke fascinerende mønstre på himlen – dette kaldes sort sol og kan f.eks. opleves i marsken ved Højer.

Sort sol afsluttes hver aften med at stærene sætter sig til ro i tagrørene, normalt op til en time før solnedgang.

Overnatningsområderne flyttes hele tiden for at snyde rovfuglene, og fordi tagrør efter nogle dages benyttelse brækker, så stæren bogstaveligt talt kommer til at sidde med fødderne i vand.

Sort sol i Tøndermarsken kan enkelte gange rumme op til en million fugle. Når overnatningsflokken bliver større end 500.000 fugle, splittes flokken dog normalt op, da der bliver for megen uro.

Sort Sol Guider i Rømø-Tønder

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More