Toftlund Skov

Toftlund Skov, der er på 61 ha, hører under Lindet Statsskovdistrikt. Skoven består af en gammel skov og en helt ny skov, der ligger på både lerede del af Toftlund Bakkø og hedesletten nord for. Den ældste del af skoven ligger på god næringsrig kalkholdig jord med en artsrig bundflora. Den nye skov er plantet på næringsfattig, udvasket sand- og tørvejord. Overalt i området ligger grundvandet meget højt.

I 1871 belv 2,9 ha overført fra herredsfogeden til staten. Senere er tilkommet mindre arealer indtil 1992, hvor staten ved mageskifte og køb af arealer erhvervede i alt 61 ha. Formålet med skovdriften er forsat at sikre den gode blanding af mange arter, som findes i den ældste del af skove, dels at sikre at den unge skov udvikler sig til og spændende løvskov trods ringere dyrkningsbetingelser.

Der er afmærket en gul og en rød vandretur.