Marskstien


Med den i alt 54 km lange sti gennem store dele af Tøndermarsken er der skabt nye muligheder for at opleve det enestående naturområde her i den sydvestlige del af Danmark og komme tæt på fascinerende kulturhistorie.

I testversionen af stiforløbet er hele ruten markeret med pæle, men der mangler stadig shelters, fugleskjul og formidlingsstationer. Det kommer næste år.

Ved indvielsen på fredag bliver der mulighed for at vandre på tre forskellige strækninger. Der vil være let forplejning med sodavand, frugt og snack.

Image