Trækfugle i Vadehavet

Hvert efterår, vinter og forår – trækker op imod 15 millioner fugle til Vadehavet for at spise af de mange tons muslinger og bunddyr der findes i Vadehavet.
Læsetid: 3 minutter

Vadehavet er et pitstop

Nationalpark Vadehavet er et pitstop på den østatlantiske rute, som samler fugle fra Grønland, Island, Skandinavien og Rusland der alle rejser imod sydligere egne på den afrikanske kyst. Dog ikke alle fugle flyver helt så langt.

Fuglene spiser sig mætte.

Fuglene slår sig ned i Vadehavet for en periode, for at spise sig mætte og danne fedtlager til den lange
rejse. I Vadehavet spiser de muslinger, hjertemuslinger og børsteorme. Fuglene spiser over 2 milliarder
vadehavs bunddyr. Og dette sker hvert år

Bramgæs – Ulrik Pedersen
Bramgæs er blandt de fugle som er meget velkendte i vadehavsområdet, Som også ses på billedet, trækker disse fugle i store grupper.

40 forskellige arter trækker forbi Vadehavet

Der findes mange forskellige trækfugle, faktisk så består trækfuglene i Vadehavet på 40 forskellige arter. Den mest kendte er nok stæren, som står bag kunstværket Sort Sol hvilket er en stor attraktion hvert år. Udover stæren er det meget almindeligt at se gæs og andre fugle som f.eks. den almindelige ryle.

Islandsk Ryle

I Europa er den islandske ryle således udelukkende en trækgæst og vintergæst.

Strandskade

I Danmark er den almindelig langs kysterne, men findes også ved åer og søer i indlandet, samt på flade hustage i byerne

Knortegås

Arten ses i Danmark som trækgæst og vintergæst og er den mest almindelige af de mindre gæs

Grågås

Det er i Danmark den mest almindelige gåseart.

Bramgås

I Danmark kan man især træffe den i vadehavsområdet i forbindelse med trækket til og fra Holland

Almindelig Ryle

Den yngler i det nordlige Europa og Asien, og overvintrer i Afrika og det sydøstlige Asien.

Disse spots er vores fortrukne til at spotte fugle.

Vadehavet er et rigtigt stort område, og generelt kan du spotte fugle næsten overalt i området.
Dog mener vi, er der er steder, hvor du har størst chance for at få den bedste oplevelse.

Rømø Dæmning

På dæmningen fra fastlandet over til Rømø er der i alt 3 parkeringspladser/holdepladser, hvor du kan parkere bilen og se ud over Vadehavet. Her kan man ofte spotte fugle rigtig langt væk, da man ser ud over vandet.

Ballum Sluse

Danmarks mindste sluse er et meget populært sted at være fuglespotter. Slusen ligger ovenpå diget, hvilket gør at man kan være hævet over terrænet, når man sidder og kikker ud over Vaden og Marsken.

Lægan Pumpestation / Nørresø

Ved Lægan Pumpestation ligger Nørresø lige nordøst for.

Søen er et lavvandet sumpområde, hvor rigtig mange fugle stopper for at spise af den attraktive ferskvandsfauna.

Vidåslusen

Ved det fremskudte dige i Højer kan du spotte ud over Vadehavet, siddende højt over terrænet ved Vidåslusen.

Ved slusen er der også søer på den indvendige side, hvor mange fugle kan hvile sig, i fred og ro fra det levende Vadehav.

Find mere
læsestof her

nn_NONorsk nynorsk

Søg her..

Udvalgte aktiviteter

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.