Privatlivspolitik for Visit Rømø & Tønder.

Dataansvarlig:

 • Navn: Rømø Tønder Turistforening
 • Adresse: Juvrevej 6, 6792 Rømø
 • CVR-nr.: 13947112
 • Kontakt: mail@romo-tonder.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

 • Kontaktformular
 • Email
 • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet gemmer vi, dit nu tidligere, samtykke i 2 år efter at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/elleransættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

Udbetaling til aktører

At foretage udbetalinger til medlemmer, der sælger produkter gennem vores butik og andre salgskanaler. 

Oplysninger vi behandler er Kontooplysninger, navn, Adresse, mail, telefon

Art. 6, stk. 1, b – af hensyn til opfyldelse af kontrakt

Opkrævning af Kontigent

For at kunne udsende faktura ift. kontigent hos Rømø & Tønder turistforening behnadler vi alm. kontakt oplysninger på virksomheder der er medlem af Rømø & Tønder turistforening.

Dette gør vi med Art. 6, stk. 1, b – af hensyn til opfyldelse af kontrakt

Behandling af aktør data

Vi indsamler og behandler almindelige oplysninger for at formidle oplysninger om vores medlemmer til turister og for at opretholde kommunikation med medlemmer om specifikke opgaver. Dette gøres i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, baseret på nødvendigheden af at opfylde en aftale med medlemmerne og for at forfølge vores legitime interesser i at fremme samarbejde og engagement mellem turister og medlemmer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger: Navn, email, telefonnummer, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Vores databehandlere inkluderer følgende:

 • Azehosting: Vi benytter Azehosting som vores hostingudbyder, der hoster vores hjemmeside. Dine personoplysninger, herunder almindelige oplysninger som navn og kontaktinformationer, kan blive opbevaret på servere administreret af Azehosting. Denne behandling er nødvendig for at opretholde og sikre tilgængeligheden af vores hjemmeside. 
 • Mailerlite: Vi anvender MailerLite til at administrere vores email-kommunikation og nyhedsbrevsudsendelser. Dine personoplysninger, såsom navn og emailadresse, behandles gennem MailerLite for at muliggøre udsendelse af relevant indhold og tilbud direkte til din inbox.
 • PayPal og Stripe: Til behandling af betalinger benytter vi PayPal og Stripe, som er betalingstjenesteudbydere. Når du foretager en betaling på vores hjemmeside, vil dine betalingsoplysninger, herunder navn, kreditkortoplysninger og transaktionsdata, blive behandlet af PayPal eller Stripe for at gennemføre transaktionen.
 • Holdbar: Vi benytter Holdbar som leverandør af vores booking system. Når du benytter vores bookingtjenester, vil Holdbar behandle dine personoplysninger, herunder navn, kontaktinformationer og bookingdetaljer, for at administrere dine reservationer og forbedre din brugeroplevelse.
 • Google Analytics: Vi anvender Google Analytics til at indsamle og analysere data om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside. Dette omfatter information som besøgstidspunkter, sider set, og den vej brugerne tager gennem vores site, med det formål at forbedre hjemmesidens funktion og brugeroplevelsen. Data indsamlet her er ikke personhenførbar, men er en samlet statestik over mange anonyme data.
 • Outlook: Vi anvender Outlook til e-mail-kommunikation og kalenderstyring. Dine personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse og korrespondance, behandles i Outlook for at facilitere kommunikation og koordinere møder. Denne behandling er nødvendig for vores legitime interesser i effektiv kommunikation og administration

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger som besøgende eller kunde indsamles med din tilladelse gennem vores formularer, betalinger, tilmeldinger til nyhedsbreve eller lignende metoder.

Medlemsoplysninger opnås gennem databaser, offentligt tilgængelige kilder eller direkte kontakt med medlemmerne selv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i som udgangspunkt i 1 år. Der kan dog være specifikke situationer hvor vi med god grund opbevarer dine oplysninger i længere tid.

Aktør/medlemsoplysninger opbevare vi 1 år efter opsigelse.

Generelt personoplysninger omkring salg og bookinger opbevarer vi i 2 år.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

nn_NONorsk nynorsk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.