Dette er et oplæg skrevet af Visit Rømø & Tønder.

Oplev sæler i Vadehavet – Danmarks største rovdyr.

Indholdsfortegnelse

Sælerne er en vital del af økosystemet i Vadehavet. Her anser man deres udvikling som en vigtig indikator for Vadehavets tilstand, da mangel på føde, ophobning af miljøgifte osv. påvirker bestanden. derudover er det selvfølgelig en fantastisk oplevelse, at observere sælerne i deres naturlige omgivelser.
Læsetid: 2 minutter
Book Sælsafari med Mandøpigen

Kom med på en unik tur ud på Vaden med en specialavet båd til Vadehavet.

Book en sæltur med Marskture

Vandre med ud fra Juvre, Rømø og oplev sælerne fra 

Sælen – det største rovdyr i Vadehavet

Sælerne er de største rovdyr i hele Vadehavet, hvor de jagter fisk og krebs. Sælarten som findes i Vadehavet omkring Rømø, er for det meste den lille spættede sæl på op til 130 kg, dog kan man også være heldig, at fange synet af den store grå sæl, som kan veje op til 300 kg, hvilket gør den til det største rovdyr i Danmark.

Sæler (3)-1600px

Her kan du opleve sæler

De fleste sæler opholder sig i havet, men bruger sandbanker og kystområder som hvile-og ynglested. Derfor kan man være heldig og spotte en sæl fra landsiden.

Men husk: Sæler er vilde dyr. – Hold afstand og rør aldrig ved en sæl. For en sælunge betyder kontakten med mennesker den sikre død, da moren ikke længere accepterer  ungen .

Her kan man være heldig, at spotte enkelte sæler:

  • Vidåslusen, her kommer sælerne nogle gange helt ind til slusekammeret.
  • Rømø havn
  • Uforstyrrede strandområder
Sæler (1)-1600px

Se en sæl med garanti… næsten!

At spotte en sæl kan være en svær opgave, og det kræver altid en del held at være lige det sted, hvor sælen ligger. 

Vil man være sikker på at opleve en sæl, måske endda rigtig mange sæler, så kan man deltage i en sæltur fra Rømø, Mandø, Ribe eller fra Sylt.

sælsafari - sort safari
sælsafari - sort safari

Find mere
læsestof her

nn_NONorsk nynorsk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.