Privacybeleid voor Bezoek Rømø & Tønder.

Gegevensbeheerder:

 • Naam: Rømø Tønder Toeristenvereniging
 • Adres: Juvrevej 6, 6792 Rømø
 • CVR-nr.: 13947112
 • Contact: mail@romo-tonder.dk

De doeleinden en wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Bezoek website

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies zodat de website kan functioneren, waarover u meer kunt lezen in onze cookie beleid.

Communicatie met potentiële klanten

Wanneer u vragen heeft over onze site, of meer wilt weten over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via:

 • Contact Formulier
 • E-mail
 • Telefoon

Hierdoor verwerken wij uw persoonsgegevens zodat wij met u in gesprek kunnen gaan, bijvoorbeeld om vragen over onze dienstverlening te beantwoorden. Wij verwerken uitsluitend de gegevens die u ons verstrekt in verband met onze communicatie.

Normaal gesproken verwerken wij de volgende algemene informatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer.

Onze bevoegdheid om deze persoonsgegevens te verwerken is artikel 6, paragraaf van de verordening gegevensbescherming 1 liter f.

Wij verwijderen onze communicatie met u wanneer duidelijk is of u onze diensten wel of niet wenst.

Mocht er in een speciaal geval aanleiding zijn om uw persoonsgegevens voor langere tijd te bewaren, dan kan dit het geval zijn.

Klanten

We moeten met onze klanten communiceren om ervoor te zorgen dat de service correct wordt geleverd. Hierdoor kunnen wij informatie verwerken over naam, adres, diensten, bijzondere overeenkomsten, betalingsgegevens en dergelijke. 

De bevoegdheid om deze persoonsgegevens te verwerken is de Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, lid 1 liter b.

Wanneer de dienst is geleverd en eventuele openstaande zaken zijn afgehandeld, verwijderen wij de persoonsgegevens direct.

Nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief waar u zich vrijwillig voor kunt aanmelden – en u kunt zich hier altijd weer voor afmelden. 

Het doel van de nieuwsbrief is om aangetekende e-mails nieuwe informatie van het bedrijf te sturen, die mogelijk te maken heeft met nieuwe inhoud op de website en reclame voor onze diensten.

Wij sturen u alleen e-mails als u hier actief toestemming voor heeft gegeven. In eerste instantie is het nodig dat u uw e-mailadres invoert, waarnaar wij vervolgens een e-mail sturen, zodat u de registratie kunt bevestigen. Zo zorgen wij ervoor dat u zich ook daadwerkelijk heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. actieve toestemming gegeven. 

Onze bevoegdheid om uw persoonlijke gegevens (d.w.z. het e-mailadres) in verband met de nieuwsbrief te verwerken, is de gegevensbeschermingsverordening, artikel 6, paragraaf 1 letter een.

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang u nog ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. Door u af te melden voor de nieuwsbrief, sturen wij deze ook niet meer naar u toe. Als wij u gedurende 1 jaar geen nieuwsbrief hebben gestuurd, vervalt uw toestemming als gevolg van ons nalaten.

Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij uw toestemming, nu eerder, gedurende 2 jaar nadat deze voor het laatst is gebruikt vanwege een verjaringstermijn, zie de spamrichtlijnen van de Consumentenombudsman, sectie 11.3. 

Boekhouding

We moeten alle boekhoudkundige documenten bewaren, zie de Boekhoudwet. Dit betekent dat wij facturen en soortgelijke bijlagen bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Het kan hierbij gaan om algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, dienstbeschrijving.

Onze bevoegdheid om persoonsgegevens te verwerken voor de boekhouding is artikel 6, lid 1 letter van de Verordening gegevensbescherming.

Wij bewaren deze gegevens minimaal 5 jaar na afloop van het lopende boekjaar. 

Vacatures

Wij aanvaarden graag sollicitaties om te beoordelen of deze aansluiten bij de arbeidsbehoefte binnen ons bedrijf. 

Als u ons uw sollicitatie stuurt, is onze bevoegdheid om uw persoonsgegevens te verwerken de verordening gegevensbescherming, artikel 6, paragraaf 1 liter f. 

Als u een ongevraagde sollicitatie heeft verzonden, beoordelen wij direct of uw sollicitatie relevant is en verwijderen wij uw gegevens vervolgens weer als er geen match is. 

Als u heeft gesolliciteerd voor een geadverteerde functie, zullen wij uw sollicitatie in behandeling nemen als u niet wordt aangenomen, en onmiddellijk nadat de juiste kandidaat voor de functie is gevonden.

Als u deel uitmaakt van een wervingsproces en/of wordt aangenomen voor de functie, geven wij u aparte informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens in dit verband verwerken. 

Betaling aan acteurs

Om betalingen te doen aan leden die producten verkopen via onze winkel en andere verkoopkanalen. 

Gegevens die wij verwerken zijn accountgegevens, naam, adres, e-mail, telefoon

Natuur. 6 stuks. 1, b – om redenen van uitvoering van het contract

Verzameling van quota

Om een factuur te kunnen uitreiken met betrekking tot het contingent bij de toeristenvereniging Rømø & Tønder, verwerken wij algemene contactgegevens voor bedrijven die lid zijn van de toeristenvereniging Rømø & Tønder.

Dit doen wij met art. 6 stuks. 1, b – om redenen van uitvoering van het contract

Verwerking van actorgegevens

We verzamelen en verwerken algemene informatie om informatie over onze leden aan toeristen te communiceren en om de communicatie met leden over specifieke taken te onderhouden. Dit gebeurt in overeenstemming met de verordening gegevensbescherming, artikel 6, lid 1, letters b en f, gebaseerd op de noodzaak om een overeenkomst met de leden na te komen en onze legitieme belangen na te streven bij het bevorderen van samenwerking en betrokkenheid tussen toeristen en leden.

Categorieën persoonlijke gegevens

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens over u:

Algemene informatie: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, diensten, speciale overeenkomsten, betalingsgegevens.

Ontvangers of categorieën van ontvangers

Wij geven uw persoonsgegevens door of vertrouwen deze toe aan de volgende ontvangers:

Onze gegevensverwerkers omvatten het volgende:

 • Azehosting: Wij gebruiken Azehosting als onze hostingprovider die onze website host. Uw persoonlijke gegevens, inclusief algemene informatie zoals naam en contactgegevens, kunnen worden opgeslagen op servers die worden beheerd door Azehosting. Deze verwerking is noodzakelijk om de beschikbaarheid van onze website te behouden en te garanderen. 
 • Mailerliet: We gebruiken MailerLite om onze e-mailcommunicatie en nieuwsbrieven te beheren. Uw persoonlijke gegevens, zoals naam en e-mailadres, worden via MailerLite verwerkt om het verzenden van relevante inhoud en aanbiedingen rechtstreeks naar uw inbox mogelijk te maken.
 • PayPal en Streep: Om betalingen te verwerken, gebruiken we PayPal en Stripe, betalingsdienstaanbieders. Wanneer u een betaling doet op onze website, worden uw betalingsgegevens, inclusief naam, creditcardgegevens en transactiegegevens, door PayPal of Stripe verwerkt om de transactie te voltooien.
 • Duurzaam: Wij gebruiken Holdbar als leverancier van ons boekingssysteem. Wanneer u onze boekingsdiensten gebruikt, verwerkt Holdbar uw persoonlijke gegevens, inclusief naam, contactgegevens en boekingsgegevens, om uw boekingen te beheren en uw gebruikerservaring te verbeteren.
 • Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen en te analyseren over hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit omvat informatie zoals bezoektijden, bekeken pagina's en het pad dat gebruikers door onze site volgen, met als doel de functionaliteit en gebruikerservaring van de website te verbeteren. De hier verzamelde gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar, maar vormen een geaggregeerde samenvatting van veel anonieme gegevens.
 • Vooruitzichten: Wij gebruiken Outlook voor e-mailcommunicatie en agendabeheer. Uw persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en correspondentie, worden in Outlook verwerkt om de communicatie te vergemakkelijken en vergaderingen te coördineren. Deze verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen in effectieve communicatie en administratie

Waar uw persoonlijke gegevens vandaan komen

Uw persoonsgegevens als bezoeker of klant worden met uw toestemming verzameld via onze formulieren, betalingen, abonnementen op nieuwsbrieven of soortgelijke methoden.

Ledeninformatie wordt verkregen via databases, openbaar beschikbare bronnen of rechtstreeks contact met de leden zelf.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel gedurende 1 jaar. Er kunnen zich echter specifieke situaties voordoen waarin wij uw gegevens om goede redenen voor een langere periode bewaren.

We bewaren acteur-/lidgegevens gedurende 1 jaar na beëindiging.

Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens over verkopen en boekingen gedurende 2 jaar.

Het recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

Als u ervoor kiest uw toestemming in te trekken, heeft dit geen invloed op de wettigheid van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw eerder meegedeelde toestemming en tot het moment van intrekking. Als u uw toestemming intrekt, heeft deze dus pas vanaf dit moment effect.

Jou rechten

Volgens de verordening gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van informatie over u.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Recht om informatie in te zien (recht op toegang)

U heeft het recht om inzicht te krijgen in de gegevens die wij over u verwerken en in een aantal aanvullende gegevens.

Recht op rectificatie (rectificatie)

U heeft het recht om onjuiste informatie over uzelf te laten corrigeren.

Recht op verwijdering

In bijzondere gevallen heeft u het recht om informatie over u te laten verwijderen voordat het tijdstip van onze normale algemene verwijdering plaatsvindt.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Als u het recht heeft om de verwerking te beperken, mogen wij de informatie in de toekomst alleen verwerken – afgezien van opslag – met uw toestemming, of met het oog op het instellen, doen gelden of verdedigen van juridische claims, of om een persoon of belangrijke openbare belangen te beschermen. .

Recht om bezwaar te maken

In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze of rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

Recht om informatie door te geven (dataportabiliteit)

In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en om deze persoonsgegevens ongehinderd van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen.

U kunt meer lezen over uw rechten in de richtlijnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit over de rechten van betrokkenen, die u kunt vinden op www.datatilsynet.dk.

Klacht bij de Deense gegevensbeschermingsautoriteit 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Deense Autoriteit voor Gegevensbescherming als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op www.datatilsynet.dk.

nl_NLNederlands

Gids

Toegankelijkheid voor gehandicapten

Volledige toegangelichtelijk

Niveauvrije toegang, lift enz., waardoor rolstoelen zich kunnen verplaatsen.

Gedeeltelijk beschikbaar

Er zijn kamers/ruimtes waar rolstoelgebruikers niet naar binnen kunnen, maar het is toch mogelijk om een goede ervaring te hebben.

Verkrijgbaar met een helper of een loopfunctie.

Er is een of andere stap die betekent dat je hulp nodig hebt om deel te nemen/in te voeren.

Niet beschikbaar.

Er zijn geen liften, hellingen of iets anders dat rolstoelen verhindert om naar binnen te gaan.

De toegankelijkheidsbeoordeling is gebaseerd op een rolstoel van normaal formaat. Indien u gebruik maakt van een extra brede elektrische rolstoel of elektrische crosser, neem dan zelf contact op met de gewenste bezoekplaats. Ook kunnen er omstandigheden zijn waardoor de beschikbaarheid voor een periode niet is zoals door ons beschreven. Een goed idee is om altijd informatie te zoeken op de website van de gewenste plaats om te bezoeken.