En å nord for Skærbæk

Brøns Å

Brøns Å er en lille å i Danmark, beliggende i det sydvestlige Jylland. Åen er kendt for sin naturskønne beliggenhed og fungerer som et vigtigt økosystem for det lokale dyre- og planteliv. Den snor sig gennem varierede landskaber, herunder landbrugsjord, småskove og åbne landskaber, hvilket bidrager til dens biodiversitet.

Brøns Å starter fra kilder i området nær Brøns, hvorfra den løber mod vest indtil den munder ud i Vadehavet, et UNESCO-verdensarvssted kendt for sin unikke tidevandsregion. Åens forløb gennem landskabet støtter en række vandrelaterede habitater, som er hjem for mange arter af fisk, fugle og andre vandlevende organismer.

Åen er også et populært sted for rekreative aktiviteter som vandring, fuglekigning og fiskeri, hvilket tiltrækker både lokale beboere og besøgende, der ønsker at nyde naturen og stilheden ved vandet. Brøns Ås rolle i landskabet understreger vigtigheden af vandveje i Danmark, ikke kun for biodiversiteten, men også som en del af den kulturelle og rekreative værdi for mennesker.

Køb fiskekort til Brøns Å her

Oplevelser eller andre steder relateret til.

Adresse:

Dette sted indikeret som:
Delvis tilgængeligt

Beskrivelse fra stedet:
Det er muligt via en gangbro at komme tæt på åen også selvom man har et handicap.

Guide til de forskellige tilgængelighedsniveauer:

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Vores oplysninger om tilgængelighed er vejledende, ved specifikke behov opfordrer vi til at man kontakter stedet direkte.

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.