Summer tour in Tønder with guide

Vært:

Aktør af Rømø & Tønder

Sker om:
The countdown has ended.
Datoer:

Join us on a fascinating tour through historic Tønder, where art and cultural heritage meet in the most beautiful way. The guided tour starts in Skulpturhaven, a focal point for contemporary art and a proud part of Tønder’s cultural heritage. Here, a number of impressive sculptures are presented, telling stories of both the past and the present.

After being inspired in the Sculpture Garden, we continue to Tønder Kunstmuseum. Here awaits an atmospheric lunch in the Museum Café, where we can enjoy a traditional “Shooting Star”. The museum houses an impressive collection of artworks and offers a unique opportunity to delve into the region’s artistic heritage.

The highlight of the tour is the guided tour of the Water Tower, where we experience an exhibition dedicated to Wegner, one of Denmark’s most famous furniture architects. Wegner’s works are known worldwide for their simple elegance and functionality, and in the Water Tower we can admire a special collection that showcases Wegner’s ingenious craftsmanship and design.

Adresse:

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.