Sankt Hans - Slotsengen i Løgumkloster

Vært:

Slotsengen

Sker om:
The countdown has ended.
Billetter / webside
Datoer:

Kl. 19:00 åbning og velkomst

Lokalrådet sælger pølser og vand.

Løgumkloster frivillige brandværn er på pladsen, så børn og voksne kan få et kig på bilerne.

Kl. 20:00 Løgumkloster Højskole: Musikalsk indslag.

Kl. 20:15 Klosterkoret underholder.

Kl. 20:30 Båltale v/Sognepræst – Simon Jylov.

Bålet tændes efter båltalen, og vi synger midsommersangen.

Adresse:

kontakt information

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.