Sæsonåbning: Drøhses Hus

Vært:
Sker om:
The countdown has ended.
Billetter / webside
Datoer:

I bydes velkommen til sæsonåbning af Drøhses Hus den 22. marts

Der vil være gratis entré på museet hele dagen.

Den formelle åbning finder sted kl. 16:00 med åbningstaler ved Axel Johnsen, museumsdirektør Museum Sønderjylland og Anne Marie Ludvigsen, museumsinspektør Museum Sønderjylland.

Der vil også være udstillingsåbning af den nye udstilling ø .

Drøhses Hus
Storegade 14, 6270 Tønder

Adresse:

kontakt information

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.