Sæson- og udstillingsåbning

Vært:
Sker om:
The countdown has ended.
Billetter / webside
Datoer:

Så er der igen vind i møllevingerne, kaffe og brødtort på Højer Mølle, når vi har sæsonåbning den 23. marts.

Vi byder den nye sæson velkommen med fri entré hele dagen. Der er også udstillingsåbning af . Den nye udstilling har fokus på Tøndermarskens natur og kulturlandskab, som indgår i Nationalpark Vadehavet.

Program:
Kl. 10.00 Åbningstaler ved
Flemming Just, formand for Nationalpark Vadehavet
Jørgen Popp Petersen, borgmester Tønder Kommune
Axel Johnsen, direktør Museum Sønderjylland
Anne Marie Ludvigsen, museumsinspektør Museum Sønderjylland

Kl. 10.30-12 Gratis kaffe og brø’tort fra Højer Mølles café.

Kl. 11.30 Afgang vandretur – grøn stisløjfe (4,5 km) v/ museumsformidler Lars Nielsen, Museum Sønderjylland

Kl. 13.00-14.00 Anne Marie Ludvigsen fortæller ved Nationalpark Vadehavets velkomststed ved grænseposten i Siltoft

Kl. 13.00-15 Bo Tonnesen, naturvejleder i Tønder Kommune, formidler ved Vidåslusen.

Selve møllen vil naturligvis køre hele dagen, så man kan se, hvordan man malede korn i gamle dage. Caféen er også åben. Begge dele kl. 10-17.

Højer Mølle er en af de i alt seks porte til Nationalpark Vadehavet, som er en del af Velkommen til Nationalpark Vadehavet-projektet. Projektet er støttet af Nordea-fonden, ligesom Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde kommuner, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet har bidraget.

Højer Mølle
Møllegade 13, 6280 Højer

Adresse:

kontakt information

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.