Sæltur fra Rømø - med Marskture

Vært:

Aktør af Rømø & Tønder

Sker om:
 • 32

  Dage

 • 21

  Timer

 • 49

  minutter.

 • 23

  Sekunder

Vandretur langs diget og ud på vadefladen. Vi ser på dyrelivet under og over vandet og der er gode chancer for at se sæler der hviler sig på sandbankerne.

Tag med på en oplevelsesrig tur på strandengen, digerne og vadefladen og oplev det rige dyreliv.

Sælerne soler sig på sandbankerne, krabberne gemmer sig i tomme østerskaller og fuglene forsyner sig i det næringsrige mudder.

Vi kan komme rimeligt tæt på sælerne uden at forstyrre dem og kan tydeligt se flokken uden kikkert og med de store kikkerter vi medbringer kan vi se sælerne og fuglene rigtigt godt.

Vores erfarne guider fra **Marskture** fører trygt gennem vaden, mudderet og tidevandet og giver store som små en helt unik oplevelse.

Adresse:

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.