Sælsafari med skib - Sort Safari

Vært:

Aktør af Rømø & Tønder

Sker om:
 • 41

  Dage

 • 9

  Timer

 • 56

  minutter.

 • 5

  Sekunder

Sælturen finder sted ved lavvande, hvor sælerne samles for at raste på den tørlagte højsande. 

Fiskeri med mini-trawl giver os rig mulighed for at studere krabber, rejer, østers, søstjerner og småfisk på tætteste hold, og alle får mulighed for både at se, røre og smage på havdyrene.                                   

Sort Safari er kendt for spændende og unikke SælSafarier, og vi kan som de eneste tilbyde sejlture til sælerne i Vadehavet. Vi markerer vore ture som den originale SælSafari – kort og godt den bedste SælSafari i Vadehavet.
Sæl-garanti kan vi dog ikke give, men erfaringsmæssigt ser vi sæler på 95% af turene.
Oplev Vadehavet tæt på og se en sæl i øjnene i et af verdens vigtigste tidevandsområder.

Der er mulighed for at forlænge opholdet på Sild

Adresse:

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.