Information om forsøgsskydninger på Rømø i marts 2024

Vært:
Sker om:
The countdown has ended.
Billetter / webside
Datoer:

Danske Artilleriregiment har planlagt forsøgsskydninger på Rømø
Sydstrand (Havsand) i perioden 18. til 22. marts 2024
(begge dage inklusive).

Daglig skydetid vil i hele perioden være fra kl. 08:00 til kl.17:00.
I dette tidsrum vil Rømø Sydstrand (Havsand) være spærret for ad gang for publikum.

Advarselstavler påregnes opsat på følgende steder:
• Ved nedkørsel til Sønderstrand
• 2 stk. Vest for Vråby Plantage
• I klitrækken ved Klitbjergs Lå (pælerækken)
• Ved de veje, der fører gennem klitterne til stranden i
forsøgsområdet
• Tværs over stranden ved Klitbjergs Lå (pælerækken).
Så længe der skydes, vil der være hejst skydeflag
(rødt flag med hvid firkant i midten) følgende 4 steder:
– I klitrækken ved Klitbjergs Lå
– 2 stk. vest for Vråby plantage
– Ved nedkørsel til Sønderstrand.

Når flagene er hejst, er al færdsel på stranden i området vest og sydvest for yderste klitrække fra Klitbjergs Lå i nord til Rømøs sydlige ende livsfarlig og forbudt

Adresse:

kontakt information

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.