Guided Bunker Tour on Rømø with Marskture

Vært:

Aktør af Rømø & Tønder

Sker om:
The countdown has ended.
Datoer:

**Join us on a unique journey into the past with our guided bunker tour on Rømø. Dive into the island’s secrets and explore the mysterious bunkers hidden beneath Tvismark Plantation — an adventure waiting to be experienced by children and adults alike! **

## Experience the Unseen

Our experienced guide will take you through the historic bunkers, where you will get up close to the stories and details that hide beneath the island’s surface. From the easily accessible bunkers that can be entered through a secured door, to the more hidden stores where you have to crawl to gain access. Each bunker opens up new, exciting stories and an insight into the island’s strategic importance during conflicts of the past.

## Something for all ages

This tour is perfect for adventurous souls of all ages. Children will be excited to explore the secret passages and spaces, while adults will appreciate the historical insights and physical challenge that the trip offers. It’s a great way to learn, have fun and experience something truly unique together as a family.

Adresse:

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.