Foredrag: Hvor længe kan vi og vores celler leve?

Vært:
Sker om:
The countdown has ended.
Billetter / webside
Datoer:

Vi er dette forår igen vært for Offentlige Foredrag i Naturvidenskab. Så I kan glæde jer til 6 spændende foredrag som bliver live streamet fra Århus Universitet.
Det er ganske gratis at deltage, men kræver tilmelding på info@tonnisgaard.dk eller 74755257.
Det vil være muligt at købe kaffe, te og småkager i pausen.
Dørene åbner 18.40, og foredraget begynder kl. 19.00.
I kan læse mere om foredragsrækken på www.ofn.au.dk

Denne aften er vi nået til det 3 foredrag i rækken. Her vil professor i molekylær aldringsforskning Tinna V. Stevnsner og professor, læge og leder af Dansk Center for aldringsforskning Kaare Christensen fortælle om aldring – hvor gamle kan vi og vores celler egentligt blive?
De beskriver selv deres foredrag sådan er:
Vi lever længere og længere, og vores helbred er bedre end tidligere generationers. Men kan det blive ved at gå fremad? Eller er vi ved at nå en grænse for menneskets livslængde og helbred?

Forskningen har vist at der ligger flere mekanismer bag hvorfor vi ældes, men det er bemærkelsesværdigt hvor forskelligt alderen påvirker hvert enkelt individ. Nogle mennesker er både psykisk og fysisk friske til det sidste, mens andres vej mod livets ende præges af sygdom og skavanker allerede tidligt i alderdommen. Hvordan vi ældes kan undersøges på mange måder, bl.a. med befolkningsstudier der ser på ældres helbred og funktionsevne og med lægevidenskabelige studier. Vi ved også, at vores gener i et vist omfang bidrager til hvordan vi ældes og hvor længe vi lever. Aldring kan altså ses helt ned på celle-niveau.

Aldringsforskerne Tinna Stevnsner fra Aarhus Universitet og Kaare Christensen fra Syddansk Universitet vil fortælle om alt dette og meget mere når de holder foredrag om aldring af kroppen og dens celler.”

Teamet på Tønnisgaard glæder sig til at se jer til en hyggelig og lærerig aften.

Adresse:

kontakt information

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.