Fastelavn - slå katten af tønden

Vært:
Sker om:
The countdown has ended.
Billetter / webside
Datoer:

Skærbækcentret og Skærbæk Erhverv afholder fastelavnsfest for alle børn i Skærbækcentret.

Vi skal selvfølgelig slå katten af tønden og her opdeles børnene i 3 aldergrupper: 1-5 år, 5-9 år og fra 9 år. Kom gerne udklædt.

Der er præmier til både kattekonge- og dronning samt bedst udklædte i hver kategori.

Og der vil være gratis saft, kaffe og fastelavnskager og det er selvfølgelig helt gratis at deltage.

Der er ikke krav om tilmelding – mød bare op.

Adresse:

kontakt information

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.