En vildfugl i dansk kunst v. Anette Jensen

Vært:
Sker om:
The countdown has ended.
Billetter / webside
Datoer:

Venneforeningen afholder foredraget: ”En vildfugl i dansk kunst”. En fortælling om Emilie Demant-Hatt (1873-1958) billedkunstner, forfatter og ungdomskæreste med Carl Nielsen v / Anette Jensen, tidligere sognepræst.

En række kvindelige billedkunstnere, som var anerkendte i deres samtid, er med urette forsvundet ud i glemslen. En af dem er Emilie Demant-Hatt, en helt særpræget kunstner, født i Selde i Salling i 1873. Hun begyndte sin kunstnerkarriere som naturalist, men endte som ekspressionist. I 1903 og 1907 opholdt hun sig blandt samerne i Nordsverige og skrev da sammen med den samiske rensdyrbonde Johan Tuuri den første bog om samerne. Selv udgav hun i 1913 ”Med lapperne i højfjeldet”. Som ganske ung havde hun en romantisk affære med komponisten Carl Nielsen, og i 2002 udsendtes den charmerende bog ”Forårsbølger” om de tos ungdomseventyr. Emilie var på flere punkter forud for sin tid og en kunstner, som fortjener langt større opmærksomhed end tilfældet har været. Hendes kunst bærer tydeligt præg af opholdet hos samerne, og hun blev i sin samtid kaldt ”en vildfugl i dansk kunst”.

Der er gratis adgang for medlemmer. Deltagerbetaling for ikke-medlemmer er kr. 50,-

Adresse:

kontakt information

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.