Man kan ikke forestille sig størrelsen af Vadehavet, førend man selv står der.

Nationalpark Waddensea

Nationalpark Vadehavet er et fredet område, der løber helt fra Holland og op til Esbjerg. Vadehavet et område hvor tidevandet stiger og falder to gange i døgnet. Nationalparken består af kystområder, Vadehavet, sandbanker og lavvandede marskområder.

UNESCO'S World Heritage

Since 2014, the Wadden Sea National Park has been part of UNESCO World Heritage

1459 km² National Park in Denmark

Vadehavet er Danmarks største Nationalpark og strækker sig fra Esbjerg og til den tyske grænse. Ved Højer finder man et slusesystem, som regulerer igennem afvandnings kanaler og Vidåen vandstanden i marsken.

The islands of Rømø and Fanø were probably part of the mainland's coast around 9,000 years ago.

The creation of Rømø over 8000 years ago.

I perioden for omkring 8000-9000 år siden skabte voldsomme stormfloder - Rømø, Fanø og Mandø. Øerne var dengang en del af en samlet kyst, som efterhånden blev skyllet væk. I 1973 fandt man i forbindelse med en boring i undergrunden nogle sten, som man mener er fra tidligere istider.
These stones have been a foundation for the creation of the islands.

What does the Wadden Sea consist of?

The Waddensea consists of a muddy seabed where thousands of benthic animals live a luxuriant life. The biggest characteristic of the Wadden Sea is the tide, which falls and rises with an interval of 6 hours. The tide can pump 1 billion water in and out of the Waddensea and normally there is about 1.3 - 2 meters difference between high tide and low tide, or also called Ebbe and Flod.

Lakolk strand (3)
DJI_0204-1600px

How to experience the National Park Waddensea

01.

Feel the tide

Det mest unikke for Vadehavet er tidevandet, ebbe og flod, som skaber hel særlige vilkår for planter og dyr. For at opleve forskellen mellem lav- og højvand anbefaler vi, at du besøger kysten omkring Rømø eller på fastlandet ved Ballum/Højer eller du holder øje med vandet fra Rømødæmningen af med nogle timers mellemrum eller bare næste gang, du kommer til stedet.

02.

Migratory birds

The Waddensea is also sometimes referred to as the birds' buffet. The Wadden Sea contains millions of tons of benthic animals, which the birds can feast on before flying on the long journey south or north. The migratory season takes place in September - October and again in March, April and May.

03.

Collect Waddensea Oysters

Out on the seabed, there are millions of Waddensea oysters, which are flooded and washed dry by the tide every day. A trip out to the mud flats to be collecting oysters is a real Waddensea experience and requires rubber boots and a long walk out into the middle of the Waddensea.

04.

Seal Safari

The seals in the Waddensea rest on the sandbanks found in various places around Rømø and Mandø. Unfortunately, you cannot find the seals on the beach with certainty as they mostly find peace from people and boats on the sand flats. You can therefore join a Seal Safari out to sea to spot the seals.

05.

Gather Waddensea herbs

The plant kingdom has very special living conditions in the salty water at the Wadden Sea and in the Marsh, which means that many herbs and plants live exclusively in the Wadden Sea area. Many of the plants are edible and provide a culinary experience for those who want to taste the Waddensea.

en_GBEnglish (UK)