marsh trail
marsh trail
marsh trail
marsh trail
marsh trail
marsh trail
marsh trail
marsh trail
marsh trail
marsh trail
marsh trail
marsh trail

marsh trail

Take a walk of 54 km

Description

Distance: 54 km.

På den 54 km lange vandrerute, vil du opleve det helt særlige marsklandskab. Et landskab, der synes vildt og ustyrligt, men som er designet ned i mindste detalje – formet af menneskers liv med og mod vandet.

På Marskstien mærker du vinden og ser det flade landskab, med natur og især fugle, så langt øjet rækker.

Vejret gør oplevelsen af marsken forskellig fra dag til dag, og som de lokale siger:

Vores vigtigste seværdighed er himlen.

På stien oplever du alt fra diger og pumpestationer til marsklandskab, kanaler og søer med enestående natur og fugleliv.

På kanten af marsken går du gennem en række særegne byer. Tønder, Møgeltønder og Højer er placeret på Gesten. Rudbøl og Nørremølle er de eneste byer bygget på diger i Danmark.

Marskstien er en trampesti, hvor du overvejende vandrer på græs. Marskstien bliver klippet efter behov i perioden fra maj til oktober, men der er forskel på strækningerne, og på hvor mange der tramper på stien, så der kan forekomme høj bevoksning.

Praktisk info

Marskstien er en vandrerute. På dele af stien går du på diger,
i Nationalpark Vadehavet og i UNESCO Verdensarv og dermed
gennem en del beskyttede naturområder.
Overhold derfor skiltningen undervejs. Ruten har forskellige
forløb, afhængig af sæson, for ikke at forstyrre fuglene i yngleperioden.

– Det er ikke tilladt at færdes uden for ruten i de beskyttede
naturområder.
– Det er ikke tilladt at ride og cykle på ruten.
– Hunde skal altid holdes i snor.

H U S K:
• AFFALDSPOSER – Tag dit affald med dig. En stor del
af Marskstien ligger i beskyttet område. Derfor er der ikke
altid en skraldespand lige i nærheden.
• VANDFLASKE – Der er enkelte vandposter langs ruten,
hvor du kan fylde din vandflaske op.
• MADPAKKE – Der kan godt være langt mellem spisestederne.
Tag derfor en madpakke med, til når den lille sult
melder sig.

Thank you

Because you have chosen to help us get better, It means a lot that we can evolve to provide a better service to our visitors

Describe here next to what you have experienced that could be better. Describe as best you can.

Feedback formular

Write your feedback anonymously here in our form