Dette er et oplæg skrevet af Visit Rømø & Tønder.

Din guide til lystfiskeri på Rømø og i Tønder og omegn.

Planlægger du en ferie med lystfiskeri, eller mangler du mere viden om hvordan du kommer afsted med fiskestangen i sydvestjylland så læs med her.

Indholdsfortegnelse

Læsetid: 2 minutter

Lystfiskeri i Sønderjylland

Rømø & Tønder byder på mange unikke og smukke fiskesteder, både til de store og små fangster. Faktisk så er Tønder Kommune den kommune med mest fiskevandskyst.

De mest kendte steder at fiske i området er:

Vidåen

Vidå, dannes ved sammenløbet af Arnå og Hvirlå ved Emmerske ca. 3 km øst for Tønder by og løber ud igennem hele marskområdet til Vadehavet

Brøns Å

Brøns å starter ved Hedebovej, og løber fra landet ud i havet hvor fiskevandet stopper ved fyldegraven.

Put & Take søer

Rundt omkring i Rømø & Tønder området findes der flere put & take søer. Disse søer er private, og kræver ikke et fisketegn, men du skal derimod betale adgang til at fiske i søerne. I put & take søer fanger man ofte ørreder.

Rømø Fiskesø

På Rømø kan du fange fisk i fiskesøen ved Juvre. Søen er aflang, og har masser af plads til at kunne kaste snøren.
I baggrunden kan man se militærtårnet, da fiskesøen ligger på den anden side af et stort militært øvelsesområde.

Tilgængelighed: Nej

Fiskekort / Fisketegn

I Danmark er det lovpligtigt at købe lystfisketegn, hvis du ønsker at dyrke lystfiskeri i de danske farvande. I de forskellige vandløb og åer skal du også købe et fiskekort fra de lokale fiskeforeninger.

Lysfiskertegn:

Lystfiskertegn koster:

  • 50,- for dagskort.
  • 140,- for ugekort.
  • 195,- for årskort.

Personer under 18 år og folkepensionister skal ikke have lystfiskertegn for at fiske.

Fiskekort:

Fiskekort er obligatorisk hvis man vil fiske i å-løb, hvor der er en en fiskeforening tilknyttet.
Et fiskekort varier i pris efter hvilken fiskeforening/å-løb du vil fiske ved.

Hvilke arter kan du fange.

I Danmark er der registreret 38 arter af ferskvandsfisk, som er “vilde arter”. I saltvand er der registreret 220 arter, men kun halvdelen gyder i danske farvande. I danske farvande skal man fiske med et fisketegn og mange steder kræves også et fiskekort fra den pågældende fiskeforening.

Østersplukning

På mange måder kan man ikke kalde det fiskeri, da man faktisk plukker østerserne direkte fra havbunden med sine egne hænder.
Østersplukning kan man gøre mange steder i Vadehavet, men de mest kendte steder at plukke østers er ud fra Rømøs nordøst og sydøst kyst. Her skal du vandre 100-1500 meter ud i Nationalpark Vadehavet for at nå til de såkaldte østersbanker.

Det er gratis at samle østers, da der ikke kræves nogen form for tegn eller kort.

Østersplukning udenfor Rømøs nordøstlige kyst.

På nogle af østersbankerne er der en så stor vækst af østers, at man faktisk komme til at gå ovenpå østerserne for at plukke.

Book en guidet østerstur.

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.