10 markerede stier med forskellige længder

Tønderstierne

I og omkring Tønder findes 10 markerede stier med hver deres farve og længde. De to korteste ruter på 1,8 km. (blå) og 5 km. (grøn) viser byen med sine bevarede huse og Kristkirken, samt skøn natur med sine vandløb Vidåen og Galgestrømmen.

Galgestrømstien på 9 km (pink) udvider turen forbi den tidligere kaserne, soldaterskoven og Zeppelinmuseet. Galgestrømstien er en vandresti, der ikke er velegnet for cykler.

Digestien (orange) og Dyrhus-Udbjerg stien (rød) har begge en længde på 10 km. og løber sydvest om byen til pumpestationen Lægan. Den røde sti er mest asfalt og fast underlag. Den orange fører på en skøn naturrute på diget ved Nørresøen til Lægan. Her finder man et besøgscenter, som forklarer om området og pumpestationens funktioner.

Møgeltønderstien (sort) er 11 km. og blev brugt under Tønderløbet. Stien har primært fast underlag, og går i retning mod Schackenborg Slot og Møgeltønder. Ruten kan kombineres med den røde sti.

Bremsbøl-Sæd Stien (gul) er 12 km. og går langs jernbanen i det åbne landskab mod syd, og senere til pumpestationen Lægan mod vest. Herfra går turen langs den dansk/tyske grænse til Bremsbøl sø, hvor der er mulighed for fugle observationer, videre til grænsebyen Sæd og tilbage til Tønder.

Abild-Tved Stien (grå) på 15 km. går ud af byen mod nordøst til byen Abild, og tilbage gennem Soldaterskoven og Tved plantage til Tønder.

Skovstien (lilla) på 17 km. går mod nordvest til Tved plantage, forbi findestedet for guldhornene, videre til Gallehus skov og herfra til Abild og tilbage igen via Soldaterskoven.

Korntved-Rørkærstien (brun) på 16 km. går fra Tønder by retning sydøst i det åbne landskab. Området er gennemtrukket af mange afvandingsgrøfter, du krydser forskellige vandløb som Grønåen og Lillestrømmen samt Vindtved kanalen. Man får her et indryk af afvandingssystemet i Tønder området. Ruten kan også bruges som cykelrute.

Adresse:

Informationer

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.