7 km. vandresti i Marsklandet.

Æ Markmandssti

Æ Markmandssti på ca. 7 km starter tæt ved Rømødæmningen, hvor Kildebjergsvejen og Hjemstedvejen mødes. Bilen kan efterlades på parkeringspladsen ved dæmningen. Turen går gennem Marsken vest for Skærbæk. Du går mod syd parallelt med en død arm af BredeÅen, som har udløb ved Ballum Sluse. Her møder du rester af en gammel bebyggelse, Misthusum, fra 1100-tallet. På grund af de mange oversvømmelser lå husene på forhøjninger kaldet værfter, som stadigvæk kan ses i dag. Det lille Markmandshus blev brugt som sommer bopæl for markmændene, der passede bøndernes græssende dyr.  Efter ca. 1 km drejer stien væk fra kysten, krydser et vandløb (Røgelstrømmen) og ender på Randerupvejen ved Randerup kirke.

https://udinaturen.dk/shelter/117981

Bemærk: Turen er ikke en rundtur. Hvis du ikke vil gå samme vej tilbage igen, skal du følge Randerup vejen i retning Skærbæk/Hjemsted. Her følger man bare asfaltvejen. De bedre alternativer er:

Den svorne vej

Fra vejen mellem dæmningen og Hjemsted, overfor Marsk Camp, fører en vej mod nordøst (og omvendt)  – som kaldes den svorne vej.

 

Den svorne vej retning syd  https://udinaturen.dk/shelter/117993

Fra Misthusum fortsætter du ligeud mod syd. I højde med Ballum møllerne og stormflodsøjlen kan du komme over vandet, du krydser Kystvejen og fortsætter mod syd til Ballum Slusekro og til Ballum Sluse. Herfra kan du via vejen ved siden af diget, komme tilbage til dæmningen.

 

Den svorne vej retning nord/øst  https://udinaturen.dk/shelter/117993

Du går den første del af vejen som beskrevet i Æ Markmandssti, indtil du kommer til den Svorne vej, som drejer mod vest til Misthusum eller mod nordøst. Du vælger mod nord/øst, dvs. til venstre gennem markerne med retning mod Marsk Tårnet. Herfra tager du Hjemstedvejen tilbage til bilen.

 

Sagnet om den svorne vej:

Misthusum bønderne kom i strid med Skærbæk bønderne om retten til at benytte vejen. For at løse problemet skulle 12 Misthusum bønderne sværge, at de stod på egen jord. Bønderne fyldte deres sko med jord fra deres egne marker, og kunne derfor med sindsro sværge, selvom de vidste, at det ikke var sandt. Alle bønderne kom ulykkeligt af dage, bortset fra én, der ikke havde villet sværge falsk.

Adresse:

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.