Skærbæk Kirke

Skærbæk Kirke

Lukket

  • Mandag

  • tirsdag

  • onsdag

  • torsdag

  • Fredag

  • lørdag

  • Søndag

  • Tidszone: Europe/Copenhagen

    14. april 2024 01:06 lokal tid

Kirken nævnes første gang i kilderne i 1292 og det fortælles da, at den er viet til Skt. Simon og Skt. Judas (Jakobs søn).

Kirkens bygninger

Skærbæk kirke er en ganske smuk og imponerende kirke, der har meget af sit oprindelige præg tilbage. Kirken står i blank mur. Skib og kor er tække med bly, mens korsarmene er beklædt med skifer.

Kirken er den ældste i området og opført i romansk tid, ca. 1150. Skib og kor er opført i store granitkvadre og står på granitsokkel med hulkant. Skibet er muligvis blevet forlænget i den tidlige middelalder. Skibet har oprindeligt haft døre mod syd og nord, men de er begge muret til. En søjleportal fra den sydlige dør med søjleportal. blev i 1869 flyttet til tårnet, hvor der nu er indgang til kirken. Omvendt har skib og kor flere af de oprindelige vinduer bevaret. Skibet fik nye store nye vinduer i 1863-64, samtidig med opførelsen af to korsarme.

Tårnet er fra sengotisk tid og opført i 1509. På nordsiden af tårnet findes en sjælden latinsk indskrift, hvor der oversat står: ”Fuldført er denne bygning i året 1509” Indskriften fremdraget i 1977 efter at have været overmalet i mange år. Tårnet er af såkaldt Tørninglen-type, der var almindelige i det daværende Tørninglen. Tårnet er i alt 32 m højt og har et højt pyramideformet spir og små gavle i hvert verdenshjørne. På spiret findes en vindfløj fra 1737 udført af Henrik Kobbersmed i Tønder. Vindfløjen har initialerne HAPB, der står for Hr. Albert Pedersen Bøgvad, den daværende sognepræst.

I tårnet er der to klokker. En er fra 1748 og fremstillet af I.H. Armowitz i Husum. En anden klokke er opsat i 1965. Tårnrummet blev i 1840 indrettet til våbenhus og i 1869 blev en søjleportal flyttet til tårnet, og der blev indgang i kirken via tårnrummet.

Kirken har i dag to korsarme, der blev opført i 1863-64. De afløste nogle tidligere tilbygninger ved kirken, og nederst er granitkvadrene fra disse genbrugt. Øverst er der brugt teglsten. Mod syd lå tidligere et middelalderligt kapel, der senere rummede sakristiet, indtil det blev nedrevet i 1716-18. Mod nord lå tidligere en tilbygning af ringe kvalitet, der var indrettet som skolestue.

Adresse:

Informationer

Faciliteter

Kategori

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.