Døstrup Kirke

Døstrup Kirke

Lukket

  • Mandag

  • tirsdag

  • onsdag

  • torsdag

  • Fredag

  • lørdag

  • Søndag

  • Tidszone: Europe/Copenhagen

    17. april 2024 14:45 lokal tid

Døstrup kirke er en typisk romansk kvaderstenskirke fra ca. 1200 (Valdemarstiden). Den bestod oprindeligt kun af kor og skib. Våbenhuset blev opført i 1880 og tårnet er rejst 1944 – bekostet af uddeler Niels Hvorslev og tegnet af kgl. bygningsinspektør E. Packness, Aalborg. Anna Hvorslev skænkede i 1985 tårnuret.

Norddøren er nu tilmuret, men portalen af to mandshøje granitsten pryder kirkens nordmur. En tærskelsten ligger ved kirken. Syddøren, der er i brug, har høje karmsten med svære rundstave, der fortsætter på en tympanon, hvis felt tvedeles af en lav, lodret rundstav

Adresse:

Informationer

Faciliteter

Kategori

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.