Ballum Kirke

Ballum Kirke

Lukket

  • Mandag

  • tirsdag

  • onsdag

  • torsdag

  • Fredag

  • lørdag

  • Søndag

  • Tidszone: Europe/Copenhagen

    14. april 2024 02:04 lokal tid

Ballum kirke er usædvanlig stor, og ligger i Ballum sogns nordvestlige del.

Den store kirkegård hegnes af kampestensdiger, der flere steder i syd og vest er brudt af bebyggelse fra ældre tid. Forud mindre åbninger i syd og nord findes der 3 murede portaler, som danner adgangsvejene til kirke – og kirkegård.

Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, med et sengostisk tårn og sakristi samt renæssance våbenhus ( fungerer idag som kapel) på kirkens nordside. Kirkender er bygget dels af tufsten og dels af tegl, fremtræder hvidkalket med undtagelse af tårnet, der er af røde teglsten. Tagene er alle tækket med bly. Tårnet har en højde på 104 fod eller ca. 31 meter.

Kirken er opført i 1100-tallet. 1216 fik Ribe Bispen, til hvis arki diakonat kirken lå, bekræftelse på henlæggelse af indtægten af kirkerne i Tønder og Ballum til to nyoprettede præbender. Ved reformationen kom kirken under kongen, men i 1661 erhvervede Hans Schack patronatsretten, og kirken hørte derefter under grevskabet Schackenborg, indtil den overgik til selveje den 1. oktober 1931. Under svenskekrigene i 1600-tallet led kirken meget. I et bønskrift til kongen i 1654 om hjælp til kirkens istandsættelse anføres, at svenskerne havde brugt kirken som forsvars sted og haft kanoner i tårnet.

Adresse:

Informationer

Faciliteter

Kategori

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.