Dette er et oplæg skrevet af Visit Rømø & Tønder.

1 dag i Løgumkloster

Benyt en enkelt dag i den Sønderjyske By Løgumkloster med historiske og naturrige oplevelser.

Indholdsfortegnelse

Læsetid: 7 minutter

Første stop – Vongshøj

Den store gravhøj Vongshøj ligger højt i bakkerne Løgumbjerge nordvest for Løgumkloster. Fra et tårn på toppen er der udsigt over store dele af Sønderjylland. Vongshøj er den største af en gruppe på cirka 50 høje fra bronzealderen. Der kendes ingen fund fra Vongshøj, men i en nordligere liggende høj er der fundet et bronzesværd og en guldarmring fra ældre bronzealder. I nogle af de andre høje er der også fundet grave fra bronzealderen.

Vongshøj er det højeste punkt med sine 62 m. over havets overflade. Herfra er der enestående udsigt over det ellers så flade land. Især mod sydøst, syd og sydvest er der god udsigt.

Vongshøj er et punkt på den sorte af Kløverstierne, og man kan med udgangspunkt i rastepladsen ved rute 25 gå ad de afmærkede vandrestier gennem Tornskov til højen. Der er opstillet et fint bord/bænkesæt ved siden af udkigstårnet, hvor man kan nyde sin medbragte picnickurv i rolige omgivelser.

Under Første Verdenskrig brugte tyskerne Vongshøj som radiolyttestation. På Vongshøj opførtes en radiomast med en højde på 40 m., herfra kunne der lufttelegraferes over store dele af Sønderjylland. Tårnet findes endnu og fungere i dag udelukkende som udsigtstårn.

Tilgængelighed: Delvis – der er ad en lille markvej muligt at køre i bil op til Vongshøj, men selve udkigstårnet er kun tilgængeligt via en smal udvendig trappe.

@Bjarke Petersen - Visit Rømø & Tønder
@Bjarke Petersen - Visit Rømø & Tønder

Andet stop – Museet Holmen

Museet Holmen er et lille sted med velfungerende rammer til at formidle også den store kunst. Her præsenteres små, unikke højdepunkter indenfor kunst og kultur – parallelt til det flade marsklands værfter og diger. Sammen med museerne i Esbjerg, Ribe, Tønder og Nolde Museet i Seebüll lige syd for grænsen, danner Museet Holmen en kunstnerisk bastion i denne del af landet, der leder tanken hen på alt andet end udkant. Museet har til huse i en tidligere gård fra 1700-tallet, og har i disse rammer huset en række udstillinger med såvel nationalt som internationalt anerkendte kunstnere.
Museet er en del af en særlig profil i Løgumklosters kirkelige og kulturelle miljø, med fokus på, at der også i vores landsdel – Sønderjylland – skal være plads til kunstoplevelser af høj kvalitet.

Se mere her: Udstillinger (museetholmen.dk)

Overfor museet står ‘Munken’, den anden af Løgumklosters to statuer, lavet af billedhugger Alice Buchhave.

Tilgængelighed: Museet er ikke tilgængeligt for kørestole.

@Museet Holmen
@Museet Holmen

Tredje stop – Middelalderhaven ved Løgumkloster Højskole.

Middelalderhaven er et projekt, der danner ramme om både historiske, kulturelle og naturvidenskabelige formidlingsaktiviteter og oplevelser. Haven formidler planteviden og viden om klosterhaverne i middelalderen, og inspirerer samtidigt til nye måder at dyrke sin have på med en skovhave, permakultur og økologiske dyrkningsprincipper. Gode stier forløber fra byens centrum via kirken og refugiet til højskolens have.

Året rundt afholdes der offentlige arrangementer i middelalderhaven med fællesspisninger, foredrag om havebrug, havevandringer og kreative aktiviteter i haven, som kaldes for Åben Middelalderhave.

Et ‘Åbent Middelalderhave-arrangement’ kan eksempelvis være i stil med Højskolens høstfest, som afholdes i oktober, hvor efteråret fejres med fællesspisning og mad fra højskolens køkkenhave, samt et foredrag med en repræsentant fra Praktisk Økologi. Et arrangement kan også være en havevandring med skovfoged Torben Ravn

(se kalender for arrangementer her)  Arrangementer i haven – Løgumkloster Højskole (logumklosterhojskole.dk)

@Løgumkloster Højskole
@Løgumkloster Højskole

Fjerde stop – Krigsfangegravene

Under Første Verdenskrig, da Sønderjylland var en del af det tyske kejserrige, blev der oprettet en krigsfangelejr syd for Løgumkloster. Den blev taget i brug i begyndelsen af 1915, og der var plads til ca. 2000 fanger i den – hovedsageligt russere, franskmænd og belgiere. De arbejdede ved hede- og moseopdyrkning, ved landbruget, samt ved å-udretning og dige byggeri. Tidligt efter oprettelsen blev lejren ramt af en tyfusepidemi, og fra 10. marts til den 11. september i 1915 døde der 71 fanger og lejrlægen, Disse ligger begravet på denne gravplads.
Mindestenen på stedet med dansk, fransk og russisk indskrift er rejst af overlevende fanger. Denne blev afløst af et nyt mindemonument i granit i 1923.

Krigsfangelejren blev brugt til husvildeboliger efter krigens afslutning i 1918, men nedbrændte kort efter i 1920.

Krigsfangegravene ligger flot inde i skoven og kan tages til fods efter besøg i kirken eller klokketårnet.

Tilgængelighed: I tørre perioder er det muligt at benytte stien i kørestol, hvis man kan forcere lidt ujævnt terræn.

@Mina Osmanovic - Visit Rømø & Tønder
@Mina Osmanovic - Visit Rømø & Tønder

Femte stop – Kong Frederik IX’s Klokkespil, Løgumkloster 1973

I 1972 var man i Løgumkloster i fuld gang med at forberede det følgende års festligheder i anledning af 800-året for kirkens og byens grundlæggelse. Den initiativrige formand for Løgumkloster Refugiums og for Løgumkloster Højskoles bestyrelse, sognepræst Anders Bork Hansen overvejede, hvordan man på bedste og mest værdige måde kunne markere denne begivenhed.

Så i 1973, i anledning af 800-års jubilæet for munkenes ankomst til Løgumkloster, blev Kong Frederik IX’s Klokkespil opstillet. Det er 25 m højt, har 49 klokker og er dermed et af de største i Norden. Alle klokkerne bærer kongens monogram og de ni største har en inskription, hvoraf de første to er forfattet af Dronning Margrethe II.

Løgumkloster er et af de fire steder i verden, hvor man kan uddanne sig til klokkenist.

Tilgængelighed: Ja (Klokketårnet kan kun beses fra jorden)

@Wikimedia
@Wikimedia

Sjette stop – Løgumkloster Kirke

Klosteret blev grundlagt i 1173 af cisterciensermunke ved Brede Å. Gennem Middelalderen voksede byen Løgumkloster op i ly af kloster og kirke. Klosteret blev nedlagt i 1548. Af klostrets oprindelige fire fløje er i dag kun nordfløjen (kirken) og østfløjen (Kapitelsal, Biblioteket, Sakristiet og Dormitorium) tilbage.

Kapitelsal
Det fornemste rum efter kirken. Hver morgen samledes munkene i dette rum for at få læst et kapitel af klosterreglerne, heraf navnet Kapitelsal. Samværet sluttede med skriftemål og syndsbekendelser. I dag benyttes Kapitelsalen til morgensang og små koncerter.

Biblioteket
På syd væggen hænger en fotostat i fuld størrelse af alterbordsforsiden fra højaltret i kirkens kor, fra ca. 1325. Originalen findes i dag på Nationalmuseet. Kaldes også Mariatavlen.

Sakristiet
Igennem døren i kirkens søndre korsarm kommer man ind i Sakristiet. I væggen er der 7 nicher, hvor de hellige kar fra altrene har været opbevaret.

Dormitoriet – Sovesalen
Fra klostergangen (i dag kaldt Glasgangen) går man op ad en velbevaret trappe, dagtrappen, op til munkenes sovesal. Oven for trappen t.h. har der været et stort rum hen over munkesalen. Her var muligvis klostrets sygehus, infirmeriet. I den nordlige del af sovesalen er “Abbedens værelse” (aflåst). Ved abbedens værelse fører en dør til “nattrappen” og ned i kirken. Kirken set fra denne trappe er et betagende syn.

Løgumkloster Kirke anses for – sammen med Sorø Klosterkirke, at være blandt de skønneste og betydeligste kirkebygninger fra Danmarks middelalder.

Kirken er åben for turister man-lørdag kl. 9-17, søndag kl. 12-17, dog undtaget ved kirkelige handlinger. Der er aftensang man-fredag kl. 17.30-18, onsdag med altergang.

Tilgængelighed: Kirken er delvis tilgængelig. Der er ramper, men pga. små trin der skal forceres, så vil hjælper være påkrævet. Der forefindes handicaptoilet på kirkegården. Belægningen på kirkegården/ved toiletbygning er grus og brosten.

@Bjarke Petersen - Visit Rømø & Tønder
@Bjarke Petersen - Visit Rømø & Tønder

Syvende stop – Gøglerstatuen og Klostermærken

Æ Klostermærken – eller Sct. Bartholomæusmarkedet, som det tidligere hed i daglig tale, er et årligt tilbagevendende gøgler, smådyrs, og hestemarked. Markedet afholdes først i august hvert år, og indledes med en Gøglergudstjeneste i Løgumkloster Kirke torsdag aften.

På torvet i Løgumkloster står en statue, der viser de personer, der tog initiativet til gudstjenesterne under det årlige Klostermærken.
’Gøglerpræsten sammen med sine gøglere’ – Anders Bork Hansen, ”rottekongen” Cibrino og teltholder Valdemar Jessen. Statuen er udført i bronze 1980-81 af Alice Buchhave.

Samme billedhugger har også lavet ’Munken’, som står ved Kunstmuseet Holmen, Løgumkloster.

Sjov info: Modsat statuen blev der i 2012 placeret en kærlighedsbænk samt en inskriptionsplade, som en gave til June og Peter Belli (dansk sanger og skuespiller).

Tilgængelighed: Ja

@Visit Denmark
@Visit Denmark

Ottende stop – Draved skov

Draved Skov er det største stykke urørt skov i Danmark, og her har man en unik mulighed for at opleve, hvordan danske skove så ud for tusinder af år siden. I Draved Skov finder man blandt andet den sjældne småbladede lind og andre gamle danske træsorter. Noget af det første man kommer forbi, når man går fra parkeringspladsen i Draved Skov, er et kæmpe egetræ kaldet Skovkrukken med meget krogede grene. Det har stået her siden 1642.

Træet er en af de flådeege, der dengang blev plantet, så de kunne bruges til at bygge krigsskibe. Formen på de krogede grene passede perfekt til at lave spanter og køl på skibene. Men dette eksemplar af de gamle flådeege endte altså ikke sine dage som skibstømmer, men står her i dag som et af mange eksempler på Draved Skovs lange historie.

Egen kaldes skovkrukken, fordi den er svær for resten af skoven at leve sammen med. Dens rødder fylder utrolig meget, og i moderne skovbrug kan den ikke rigtig bruges til noget.

Seværdigheder, dyreliv m.m. i Draved Skov (se mere)  Draved Skov (naturstyrelsen.dk)

Vandreruter

Når man færdes i Draved Skov, er det en fordel at have gummistøvler på, da jorden kan være meget fugtig og blød. Der findes to vandreruter.

Den vestlige vandretur (cirka 2 km). Turen går mest ad større veje og stier.

Den østlige vandretur (cirka 4 km). Turen går både på større og mindre vandrestier og gennem moseområder.

Forsigtig færdsel

Flere områder i skoven er genstand for intensiv forskning. Pas derfor på ikke at beskadige de opstillede pæle og måleinstrumenter og fjern ikke blomster, grene eller svampe.

(Se kort her)  61_draved-skov_290515.pdf (naturstyrelsen.dk)

Tilgængelighed: Nej

@Bjarke Petersen - Visit Rømø & Tønder
@Bjarke Petersen - Visit Rømø & Tønder

Niende stop – Den brune legende.

Der skete mange vigtige ting i 1964: Den lille havfrue fik hovedet savet af for første gang, den første Ford Mustang blev introduceret, Beatles gav deres første og eneste danske koncert i K.B. Hallen, og så debuterede Børges bøfsandwich på Løgumkloster Central Hotel.

’De Brune Riddere’- dommerpanelet bag den årlige kåring af Danmarks Bedste Bøfsandwich, overrakte årets hæderspris i 2020 til ’Den Brune Legende’. Et stykke levende bøfsandwichhistorie: Børges bøfsandwich på Løgumkloster Central Hotel er efter samme opskrift, som da den blev introduceret i 1964.

Vi kan anbefale, at man smager denne legende enten på Central Hotellet eller som Take Away.

(se mere) Løgumkloster Central Hotel – Fest og spis til konkurrencedygtige priser.

@Løgumkloster Central Hotel
@Løgumkloster Central Hotel

Find mere
læsestof her

da_DKDansk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.